نقد طنزآلود به خلع لباس روحانیون

محمد مهاجری در توئیتی نوشت: مگر ما کت وشلواری ها چه گناهی کرده ایم که #روحانیون وقتی خلاف می کنند لباس شان می شود مثل ما؟!

به گزارش اميدنامه به نقل از خبرآنلاين، متن این توئیت به شرح زیر است:

همیشه با # خلع لباس روحانیون مشکل داشته ام! مگر ما کت وشلواری ها چه گناهی کرده ایم که # روحانيون وقتی خلاف می کنند لباس شان می شود مثل ما؟! به عبارت دیگر همه ما غیرروحانیون، بالقوه روحانیون متخلفیم! این نوشته فقط طنز است. باور کنید.

 

افزودن نظر جدید