نقدی بر انتشار یک خبر در سایت ریاست جمهوری

سفر آقای روحانی رئیس جمهور محترم به زادگاه خود به عنوان خبر رسمی در سایت ریاست جمهوری (.president.ir) انتشار یافت.

به گزارش پایگاه خبری -تحلیلی امید،سایت ریاست جمهوری که قاعدتا باید اخبار رسمی رئیس جمهور محترم را در مقام ریاست جمهور انتشار دهد مبادرت به انعکاس سفر آقای روحانی  به زدگاهش و دیدار با خانواده از جمله مادرشان کرد که در این خبر حتی سخنان مادر ایشان آورده شده است.بی شک الگوگیری از توجه به والدین در هر مقامی امری نیکوست اما انتشار خبر سفرهای خانوادگی ریاست جمهوری در قالب شخصیت حقیقی‌شان در سایت رسمی ریاست جمهوری امری ناپسند و تداعی کننده استفاده ابزاری از رسانه‌های دولتی برای اهداف شخصی است که مطمئنا ریاست محترم جمهور از این امر بی اطلاع هستند.از سوی دیگر انعکاس عکس آقای روحانی در حال بوسه زدن بر دست مادر که احتمالا از سوی نزدیکان ایشان به برخی سایت‌های خبری ارائه شده است بیشتر بیش از آنکه جنبه الگو پذیری از توجه به مقام مادر باشد نوعی انجام عمل نمایشی به اذهان متبادر می کند  که بهتر است اینگونه مسائلی که بیشتر جنبه خصوصی و درون خانوادگی دارد نماد بیرونی نیابد.

دیدگاه‌ها

با سلام نقد شما به جا و مناسب است. اما اگر نگاهی به سیمای سایت ریاست جمهوری در این ایام بیاندازیم مشاهده میکنیم که مطالب این روزها بیشتر مربوط به ایام عزاداری و سال نو میلادی و کارهای انساندوستانه است. و این مطلب هم از این منظر شاید قابل توجیه باشد.

افزودن نظر جدید