نشست صمیمانه دکتر عارف با خبرنگاران حوزه مجلس

عکس از:مریم قهرمانی‌زاده

دکتر محمدرضا عارف در نشستی صمیمانه با خبرنگاران حوزه مجلس درخصوص موضوعات مختلف سیاست داخلی و خارجی و مسائل روز کشور سخن گفت.مشروح گزارش این نشست را در اینجا بخوانید

افزودن نظر جدید