نسخه "وزیر پیشنهادی اقتصاد" برای اقتصاد ایران

جزئیات کامل برنامه علی طیب نیا برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد.

به گزارش امید به نقل از مهر، در برنامه کاری علی طیب نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید آمده است: مجموعه شرايط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستی های دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم های گسترده و بی انضباطی و نا کارآمدی ها، و چه به لحاظ درهم تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمان های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب می کند.

اقتصاد ایران طی دوره‌های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاست گذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست های اقتصادی مانند سیاست های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سال های دهه 1380 و به ویژه برخورداری کم نظیر کشور از این درآمدها طی سال های نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره مذکور بسیار چشمگیرتر شد. رویکرد سیاست گذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکای به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که  نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کم سابقه است.

اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نا مناسبی را به دنبال دارد؛ به ویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تاثیر رشد  بالای  حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرايط اقتصادی کشور می افزاید . بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه 1390، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالا قابل تداوم این درآمدها در میان مدت از طرف دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است. به گونه اي كه مقام معظم رهبري با نكته سنجي و درايت هميشگي خود سال را حماسه سياسي- اقتصادي ناميدند و در این شرایط، طراحی و تدوین سیاست های اقتصادی در دولت آینده از پیچیدگی های خاصی برخوردار خواهد شد.

تحلیل مهم ترین چالش های اقتصادی کشور
یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایي چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب  به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.

از دیگر چالشهای اساس کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور میباشد، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی 1384 الی 1390، 19 درصد بوده که در سال 1391 با جهشی 70 درصدی، به 31 درصد رسیده است. شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و  قاعدتا بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد  می سازد. سياست هاي مالي انبساطي، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست های انبساطی اعتباري  برای فعالیت هايی كه عموما غیر مولد و یا کم بازده مي باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی براي تامين مالي مخارج دولت نقش  مهمي در  افزایش حجم نقدینگی ونهایتا برتورم داشته است.

یکی دیگر از چالش های اصلی پیش روی دولت آینده، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می باشد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.

با توجه به آنچه که ذکر شد، مهمترین سوال پیش روی آینده میان‌مدت اقتصاد ایران این است که تا چه اندازه "بحران بیکاری بزرگ" قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویاروئی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت بیشتر می‌شود که مهار بیکاری یک امر اقتصادی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاست های هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاه-های اقتصادی کشور از نظر نیاز وافرشان به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت های جدید شغلی بیش از پیش خودنمايی می کند.

عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانک ها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانک ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند. سؤال اصلی اینست که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کننده بنگاه های اقتصادی به منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعة این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر شدن مشکلات شود.

بازارهای مالی کشور علاوه بر ناکارکردی های مذکور، با مشکلات دیگری هم مواجه است که عمده ترین آنها، که به نوعی به بازار سرمایه ارتباط پیدا می کنند به شرح زیرند:

• عدم تنوع در ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه و توجه عمده مشتريان به تأمين مالي در بازار پول

• عدم توسعه و تعميق بازار سرمايه و اتکا صرف به منابع نظام بانکي و محدوديت ابزارها و خدمات مالي

• فقدان انگيزه کافي بنگاهها براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه به دليل پايين بودن نرخ تسهيلات بانکي و بالا بودن هزينه‌ تأمين مالي از بازار مذکور

• مشکلات تامين مالي از طريق منابع خارجي با توجه به تحريم هاي اقتصادي غرب

• مشکلات ناشي از تحريم ها درخدمات مالي، بيمه و حمل ونقل بويژه حمل و نقل هوايي

نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از دیگر چالش-هایی است که غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلايی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجددا ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد. امروزه شاهد بروز مشکل در بخش های تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی، هستیم، و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمت ها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاه‌های اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند ولی همچنان قیمت های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمت های منطقه ای فاصله دارد.

چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه گذاری وتامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت کشور می باشد. یکی از چالش های اقتصاد ایران، برای تحقق یک رشد سریع سرمایه گذاری و تولید؛ پائین بودن میزان بهره وری سرمایه می باشد. اقتصاد کشور طی سال های وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی جدید مورد نیاز را  ایجاد نکرده و لذا فشار سنگین افزایش  سرمایه گذاری و تولید و اشتغال به سالهای آینده موکول شده  است که مهمترین ویژگی آن را می‌توان در کمبود قابل توجه منابع خلاصه کرد.

علاوه برآن، در طول سال های نیمه دوم دهه هشتاد، واردات کالا و خدمات با اتکا به درآمدهای نفتی و از طریق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد که درنتیجه این سیاست، تراز منفی تجاری غیرنفتی با روندی فزاینده مواجه شد.

از چالش های قابل توجه دیگر دولت آینده و به تبع آن اقتصاد متکی به دولت، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای است. درحال حاضر بودجه با تعهدات مبتنی بر درآمدهای بالای قبلی، به ویژه در زمینه طرح های عمرانی  و منابع به شدت کاهش‌یافته مواجه است که چگونگی پُر کردن این شکاف از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.

از طرف دیگر گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است،. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است.عدم وجود نظم و انضباط مالي و پايبندي به قوانين، به عنوان يکي از مسائل ريشه اي و دامنه دار در نظام مالي همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.

بودجه دولت علاوه بر مشکلات بالا، از یک چالش اساسی تری نیز برخوردار است وآن سهم غیرقابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت است، عدم پوشش اعتبارت هزینه ای دولت توسط مالیات، و پائین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، از جمله مشکلاتی است که مانع از دستیابی به بودجه ای با درآمد سالم و غیرنفتی است. بدیهی است در شرایط کنونی، تلاش برای تحقق این هدف هزینه های زیادی را به دنبال دارد، زیرا که از سویی بخش  های تولیدی کشور در شرایطی نیستند که امکان اعمال فشارهای مالیاتی بر آنها وجود داشته باشد و از سویی دیگر، ضرورت افزایش رشد سرمایه گذاری امکان افزایش نرخ-های مالیاتی، وضع پایه های جدید و کاهش معافیت های مالیاتی را محدود می کند وضرورت تدبیر سنجیده ای را مورد تاکید قرار می دهد.

یکی از چالش های بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه گذاری خارجی ناکافی در کشور است، از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، کافی نیست لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایه گذاریهای داخلی و گسترش ظرفیتها و نیروهای مولد امری اجتنابناپذیر و ضروری است.

شاید یکی از بهترین روش های تأمین مالی طرحهای ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. تجربیات بین المللی نیز گویای آن است که مساله سرمایه گذاریهای خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری مؤثر است و میتواند بهرهوری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد. با ورود این سرمایهها نه تنها شکافهای بازارسرمایه پر شده، بلکه فرصتهایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی وایجاد دهها مزیت دیگر امکانپذیر و مهیا میشود. سرمایه خارجی در حقیقت برپایه امكانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تكیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، به ویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی كارساز برعهده دارند.

خصوصی سازی
خصوصی سازی در اقتصاد ایران نیز یکی از مسائلی است که عدم توجه لازم والبته صحیح به آن، مشکلات ساختاری اقتصاد را عمق می بخشد،

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فرصتی استثنایی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا بتواند با بهره‌گیری از آن، با تبدیل نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار- دولت، به افزایش بهره‌وری و رشد تولید در اقتصاد کمک کند، ولی در عمل این هدف تحقق نیافت. علت اصلی بروز این مشکل عدم توجه سیستمی و جامع به همه اجزای سیاست های کلی اصل 44 به ویژه به بندهای "الف" و"ب" آن می باشد، توجه محدود به خصوصی سازی و محدودکردن خصوصی سازی به انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمی تواند اهداف سیاست های کلی اصل 44 را محقق کند، به ویژه اگر با فراهم آوری محیط مساعد کسب‌و‌کار نیز همراه نباشد به افزایش درآمدزایی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی منجر نخواهد شد. شکل اجرای سیاست های کلی اصل 44 منجر به آن شد که بنگاه های بزرگ در قالب مالکیتی شبه دولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از حاکمیت شرکتی در قالب جدید و تشدید ضعف نظارت پذیری، مهم ترین بخش تولیدی کشور را در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرار داد.

یکی دیگر از چالش ها، ضعف در سیاست گذاری پولی است. رشد نامتناسب نقدینگی ، عدم تناسب بين تورم و نرخ  سود سپرده‌ها و تسهيلات، عدم توزيع مناسب تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي و ... نشان مي‌دهد كه ضروریست  در سياستگذاري پولي از  لحاظ روش و سازوکار  تغييرات جدي صورت گیرد، که این امر نیز در مراحل مختلف تدوین سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.

وزارت امور اقتصادی در دوره دولت یازدهم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی سعی می کند با همکاری دستگاه های ذیربط و طراحی وتدوین سازوکارهای قانونی لازم اقدام های گسترده ای برای رفع مشکلات بالا به عمل آورد.

مبانی تدوین اهداف و اولویت های راهبردی
آنچه که در سطور بالا مورد اشاره قرارگرفت مرور اجمالی بر مشکلات اقتصادی کشور است که به نوعی به وظایف، اختیارات، و ماموریت های وزارت امور اقتصادی ودارايي مربوط می شد، در ادامه اهداف و اولویت های راهبردی اداره وزارت  اموراقتصادی دارایی تقدیم می شود.
محتوای این سند با توجه به وظایف و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی ودارايي، چشم انداز جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام در حوزه های مختلف، سیاست های کلی اصل 44، برنامه پنجم توسعه، و اولویت های راهبردی رئیس جمهور محترم به شرح برنامه-های ذیل است.

یادآوری می شود که طبق قانون تشکیل، برخی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی عبارتند از:
• تنظيم سياست هاي اقتصادي و مالي كشور؛
• ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي برنامه سياست هاي مالي؛
• تنظيم و اجراي برنامه ‌همكاري هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري هاي مشترک با كشورهاي خارجي

اهداف راهبردی برنامه
محورهای برنامه ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی اقتصاد کشور به اهداف راهبردی زیر تنظیم شده اند:
o ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه؛
o شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
o عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی
o ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و ...)؛
o بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
o تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)؛
o تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛

محورهای برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محورهای زیر تنظیم شده اند که در ادامه ترسیم و تشریح شده اند.
o نظام گمرکی؛
o نظام بانک و بیمه؛
o نظام مالیاتی؛
o بازار سرمایه؛
o نظام سیاست گذاری و اصلاحات ساختاری؛
o بهبود محیط کسب وکار؛
o فساد ستیزی و انضباط مالی- اداری؛
o سرمایه گذاری خارجی؛
o خصوصی سازی؛
o هدفمندی یارانه ها
o توسعه زیرساخت های جامعه و اقتصاد الکترونیکی

بهبود محیط کسب­وکار
محیط کسب‏وکار مناسب مهم‏ترین زمینه ساز سرمایه‎گذاری و مهم‏ترین عامل برای رشد فعالیت‎های اقتصادی است و وظیفه‌ی دولت فراهم نمودن بستر کارامد برای دستیابی به آرمان‏های ثروت‏آفرینی، شغل‏آفرینی و کارآفرینی است.

افزایش نرخ رشد سرمایه­گذاری، افزایش ایجاد فرصت­های شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بین­الملل، نیازمند فراهم کردن محیطی مناسب، مشوق و شفاف برای فعالان عرصه اقتصادی است.

بهبود محیط کسب وکار با محوریت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب مجلس محترم شورای اسلامی با تاکید بر کاهش مداخله دولت درامور بنگاه­داری بخش خصوصی، کاهش هزینه­های مبادلاتی، تسهیل تامین مالی توسعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینه­های ناشی از تصمیمات دولت بر بخش غیردولتی و مشارکت دادن موثر نمایندگان تشکل­های بخش غیردولتی در تصمیم­سازی­ها و تصمیم­گیری­های دولت در دستور وزارت خواهد بود. در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:

ایجاد احساس امنيت اقتصادي در بخش خصوصي از طريق ايجاد ساز و كارهاي گسترش حقوق مالكيت؛

شناسايی و مواجهه با عوامل اصلي بازدارنده در بهبود محیط كسب و كار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛

طراحی سازوکارهای عملیاتی برای کاهش هزينه‌هاي مبادله‌ای از طريق ایجاد سازوکار‌های حقوقی و قانونی؛

کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ايران و ایجاد و توسعه فضاي رقابتي موثر در فعالیت‌های اقتصادی؛

اصلاح نظام مالیاتی؛
تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی

همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت

بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسب و كار با همكاري دستگاه­هاي اجرائي و نهادهاي بين‌المللي، اعلام وضعيت اقتصادي مناسب كشور به سرمايه‌گذاران خارجي.

تدوین و به تصویب رساندن آیین نامه به کارگیری ظرفيت­هاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج برای توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌گذاران در ايران و به‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات.

همکاری با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات های تجاری و اقتصادی.

سرمایه گذاری خارجی
اقدامات راهبردی در موضوع سرمایه­گذاری خارجی عبارتند از:
تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور؛
ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛
افزایش سرعت و سهولت سرمایه­گذاری؛
تاکید ويژه بر ایرانیان خارج از کشور؛
کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات.    
     
خصوصی­ سازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد تقدم­بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری­ها و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه خصوصی­سازی بر اساس قانون اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار می­دهد:

شناسايی موارد  تعارض در  برخي قوانين مهم جاري با سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) ورفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانين مهمي  از قبیل«تعاون» و«تجارت» وهمچنين قوانين«امور گمركي»، «مالياتي» و «بانكي»؛

تسریع در تكاليف باقي­مانده در قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به‌ويژه در بعد رفع موانع سرمايه‌گذاري و مقررات‌زدايي و رفع تبعيض بين بخشهاي دولتي و غيردولتي و توانمندسازي بخشهاي تعاوني و خصوصي و نيز ارسال لوايح مورد نیاز  در خصوص نحوه اجراي سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) در بخش­هاي فرهنگ و آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان؛

انتقال هرچه سريع­تر مديريت شركت­هاي واگذار شده به بخش­هاي غيردولتي و نيز انتقال مالكيت و مديريت سهام عدالت به مردم؛

رعایت اولويت اعلام شده در ماده (20) قانون و محدودسازی عرضه‌هاي بلوكي سهام؛

توانمندسازي و تقويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني براي ورود فعالتر در واگذاريها و نيز سرمايه‌گذاري­ها؛

تقدم واگذاري شركتهاي گروه(1) نسبت به گروه دو، به‌نحوي كه امكان حضور بخش­هاي خصوصي و تعاوني در خريد سهام شركتهاي بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(44) تا پايان سال 1393 فراهم شود؛

تقویت شوراي رقابت و مركز ملي رقابت؛

فراهم سازی  خط اعتباري براي تأمين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور، با توجه به تأكيد احكام مواد (84) و (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران؛

اصلاح ساختار و تصحيح روند اجراي طرح توزيع سهام عدالت.

نظام گمرکی کشور
با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می­تواند نقش ­آفرین باشد. با هدف ارائه خدمات سریع و کیفی به فعالان اقتصادی، اقدامات راهبردی زیر در دستور کار گمرک قرار داده خواهد شد:

پیاده ­سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین؛

تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی (ICS) و زمان سنجی ترخیص کالا (TRS)؛

ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد؛
اجرای دقیق بسته ­های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو؛
اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، وتوسعه حسابرسی پس از ترخیص؛

توسعه کاربرد دستگاه­های پرتونگاری جهت کنترل و ارزیابی و استفاده بیشتر از دستگاه­های کنترل غیرمحسوس؛

گسترش ارتباط با سازمان­های بین­ المللی و به­طور خاص با سازمان جهانی گمرک و تقویت همکاری­های منطقه­ ای و پذیرش کنوانسیون­ های مهم گمرکی و الحاق به آن­ها؛

حضور فعال، موثر و برنامه­ ریزی شده در اجلاس­ های سازمان­های بین المللی و منطقه ­ای؛
استقرار نماینده دائمی در سازمان جهانی گمرک؛

اجرای پروژه­ مشترک با همسایگان (درب­های مشترک­مرزی و ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی منطقه ­ای)؛

ایجاد پنجره واحد الکترونیکی ( (Single Windowو تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمان های همکار و همجوار؛

برون­سپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاست­های کلی اصل 44 و قانون آن و طرح­ریزی شیوه ­های مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جهت ارتقای زیرساخت­ های گمرکی؛

توسعه سرمایه انسانی گمرک با آموزش و تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران آگاه و توانمند در حوزه گمرک

بازمهندسی ساختار و فرآیند رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون­های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تغییر نگاه حاکم بر آن از طریق اصلاح قانون و آیین­نامه اجرایی امورگمرکی و تدوین آیین­نامه اجرایی طرح رسیدگی به اختلافات در راستای افزایش استقلال و اختیارات کمیسیون­ها و حاکمیت منافع ملی (به جای منافع گمرک)؛

هماهنگی با سازمان توسعه­تجارت و بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور بخشنامه­های متناقض و تکراری؛

اصلاح نظام ارزش­گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک؛

اجرای طرح ارزیابی غیابی کالاهای وارداتی و اجرای طرح ارزیابی تخصصی در گمرکات تجاری بزرگ؛
ارائه تسهیلات ویژه به دارندگان کارت­های بازرگانی طلایی، نقره ­ای و برنزی براساس نظام رتبه­ بندی اتاق ایران و صادرکنندگان ممتاز، نمونه و برتر و تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر بر پایه نظر سازمان­ها و تشکل­های ذیربط.

کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و اظهارکالا به محض ورود کالا به بنادر و اماکن گمرک در دو مرحله.

نظام مالیاتی
افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسايی پایه­های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرارمالیاتی  یکی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.  پیچیدگی، ابهام، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی  از جمله موضوعاتی­ هستند که هزینه فعالیت های  اقتصادی را افزایش می­دهند لذا  ضرورت دارد ساده­سازی قوانین و مقررات  و رویه های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.

با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:

یکپارچه سازی و ساده سازی قوانین مالیاتی؛

روزآمد کردن آیین نامه های مالیات­ستانی و کسب اطمینان از یکپارچگی آن با اسناد بالادستی؛

پياده­سازی کامل نظام جامع مالياتي در كشور؛

ادامه و کارآمدسازی اجرای سياست خوداظهاري مالياتي؛

بهره­گیری از ظرفیت­های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیه­های صنفی و..) برای کاهش فرار مالیاتی؛

بازنگری در معافیت­های قانونی و لغو معافیت های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛

تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی؛

شفافیت در اعمال سیاست­ های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آن­ها در راستای

حمایت موثر از تولید داخلی کشور؛

توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتي دستگاه مالياتي؛

وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور؛

وضع مالیات­ های سبز به منظور حفظ محيط زيست؛

تقویت ضمانت ­های اجرایی مالیات­ ستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی مالیات به عنوان جرم عمومی.

نظام­ های بانک و بیمه
نظام بانكي، بازار سرمايه و صنعت بيمه و بازارهاي مرتبط با آنان، سه نظام بسیار کلیدی در اقتصاد کشور محسوب می­شوند. این سه نظام به صورت یک مجموعه به هم پیوسته با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند. بنابراین اصلاحات در این نظام­ها باید با نگاهی راهبردی، فرابخشی و با توجه به اقتضائات دیگر نظام­ها باشد. 

تجارب موجود حاکی است نهادهايي مانند بانك مركزي و بيمه مركزي به تنهایی توانايي و ظرفيت كافي براي جوابگويي به مسائل پولي و مالي روز را ندارند، بنابراین وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای ماموریت خود، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه بانک و بیمه در دستور کار خود قرار خواهد داد:

طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانک­داری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛
کمک به مديريت نقدينگي كشور با استفاده از روش­هايي همچون کارا نمودن بازارهاي پولي و سرمايه­اي و سوق دادن نقدينگي کشور به سمت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد اقتصادي و توانمند سازي کشور براي مقابله با تحريم­ ها؛

کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست­های مالی و عملیات بودجه ­ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛

مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی وبانکی با هدف حفظ ارزش پول ملی. اگرچه در ایران بانک مرکزی محور تحقق ارزش پول ملی است ولی وزرات امور اقتصادی و دارايي  با توجه به نقشی که در تدوین سیاست­های اقتصادی و اجرای سیاست­های مالی کشور دارد، سعی دارد حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه تدوین سیاست­های خود قرار دهد؛

افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارايی شرکت­های بیمه­ای از طریق تشویق رقابت، وجلب
مشارکت فنی و مالی بیمه ­گران خارجی؛

مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیم ه­ای؛

افزایش سهم بیمه­ های غیردولتی؛

ایفای نقش بیمه­ ها در خرید مخاطره­ها؛

ایجاد هماهنگی در اتخاذ سیاست­ های راهبردی برای بیمه­ های حمایتی و بیمه­ های بازرگانی؛

شناسايی و ارايه محصولات جدید بیمه­ای مورد نیاز شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقتصاد الکترونیکی؛
تنظیم رابطه بین بنگاه­های اقتصادی، بانک­ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاه­های ذیربط به منظور روان­سازی و تسهیل فعالیت­ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت­های تحریم.

ایجاد انضباط مالی-اداری و مبارزه با فساد
ایجاد انضباط مالی به معنای پاییندی به قوانین بودجه، توازن دخل و خرج، سیاست گذاری مبتنی به قاعده به جای سیاست گذاری صلاحدیدی که نتیجه آن بی انضباطی در سیاست گذاری و بی انضباطی در اجرا است یکی از مهم ترین  محورهای مورد تاکید در وزارت امور اقتصادی و دارائی در دولت جدید است  همچنین موضوع مبارزه با مفاسد نیز از دغدغه های مهم در این دوره است، وزرات اقتصاد و امور دارایی به دور از شعارزدگی و جنجال­آفرینی با همکاری دستگاه­های اجرايی ذیربط، اقدامات راهبردی زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد:

سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در سیاست گذاری و اجرا؛

شناسايي مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالي؛

بازطراحی نظام انگیزشی و نظام پرداخت­ها در بخش عمومی، به ویژه در حوزه­های نظارتی، جمع­آوری مالیات، تخصیص منابع دولتی، و قضاوت ودادرسی (اعم از قضاوت حقوقی ومالی)؛

اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات؛

شفاف­سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت­ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی؛

طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره­گیری از رکن چهارم دموکراسی؛

طراحی واستقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛        

انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی؛

شفاف­سازی و بهبود روش­های نقل و انتقال اموال دارايي­ها در دستگاه­های بخش عمومی و یا بین دستگاه­های دولتی و اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی)؛

كارامدسازی سيستم نظارتي در جهت تحليل عملكرد، تطابق عملكرد با اهداف و در نهايت ارزيابي نتايج قوانين و مصوبات اجرايي به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی؛

مبارزه با ارتشاء و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و ايجاد جو سالم اقتصادي و در نتيجه افزايش امنيت اقتصادي از طریق افزایش نظارت های مجمعی  و مالی؛

جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت های اقتصادی؛

اصلاح و حذف برخی مقررات و قوانین که رانت خیز و فسادآورند؛

انتشار عمومی موضوع و شرايط كليه‌ی مناقصه‌ها و مزايده‌های دولت و شرکت‎های وابسته به دولت؛

اجراي قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛

تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگري توسط كارمندان و شهروندان؛

حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)؛

بازار سرمایه
بازار مالی ایران برای پاسخگویی به نیازهای مربوط از توانايی لازم برخوردار نیست، به همین دلیل، بنگاه­های اقتصادی کشور عمدتا بانک­محور شده اند. طبیعی است این وضعیت نمی­ تواند دوام داشته باشد. اکنون توازن بين بازار پول و سرمايه یک اولویت است. بازار پول و سرمايه همانند دو بال براي حركت اقتصاد عمل مي‌نمايند بنابراين، اين دو بال بايد هماهنگ عمل نمايند. اکنون بیشتر بار نظام اقتصادي بر دوش بازار پول قرار دارد و بازار سرمايه كه توسعه آن نشانه كارايي اقتصاد است، از جايگاه مناسبي در اقتصاد برخوردار نيست؛ لذا تلاش براي توازن و هماهنگي اين دو بازار چه از لحاظ وزن و چه از لحاظ جهت‌گيري‌ها و با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و  افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی صنعت، اقدامات و اولویت­های راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:

توسعه بازار سرمايه و هدايت شركت­ها به تأمين مالي از بازار سرمايه؛

کنترل آثار حساسيت بازار سرمايه به سياست­هاي متخذه اركان نظام؛

ایجاد شفافيت اطلاعاتي در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت؛

تفكيك تأمين مالي خرد و كلان و هدايت نظام بانكي به سمت تأمين مالي كلان و ساير مؤسسات غير بانكي به تأمين مالي خرد؛

کمک به تشکیل شرکت­های انجام خدمات حرفه­ای مالی برای ارایه خدماتی در زمینه اخذ تسهيلات از بانک ­هاي مختلف، حساب ذخيره ارزي، تأمين ­مالي از بانک­ هاي بين­ المللي نظير بانک جهاني، بانک توسعه اسلامي؛

تسهیل در تشکیل شركت­ هاي مشاوره تأمين منابع مالي به عنوان حلقه واسط تسهيلات­ گيرنده و تسهيلات­دهنده ؛

افزایش واگذاری های اصل 44 با تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی؛

جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری به شکل سبد دارایی (پرتفولیو)؛

طراحی و تصویب ابزارهای متنوع تر از جمله انواع دیگر اختیارات و قراردادهای سلف کلاسیک،

مدیریت ریسک جامع ابزارهای مالی اسلامی و تعیین تکلیف خرید اعتباری و فروش استقراضی با ملاحظات شرعی و قانونی؛

بازنگری نقش نهادهای اجرایی و نظارتی با نقش تسهیل کنندگی بیشتر در بازار سرمایه؛

افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها؛

افزایش فعالیت­های بورس­ های کالایی (افزایش دامنه معاملات بورس انرژی وافزایش معاملات کالاهای کشاورزی)؛

افزایش معاملات الکترونیکی و مرسوم­سازی معاملات الگوریتمی و...؛

گسترش مشاوره­ های تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاری بازار سرمایه.
» اصلاحات ساختاری و نظام سیاست گذاری

دستیابی به هماهنگی 3 جانبه با بانک مرکزی،( شورای پول و اعتبار)، سازمان  متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سه ­جانبه  :هماهنگی در رویکرد، تصمیم­گیری و اجرای سیاست­ های اقتصادی)؛

همکاری با دستگاه­ های اجرائی ذیربط برای اصلاح ساختار و نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در حوزه امور اقتصادی کشور به منظور تقويت سازوكار تصمیم ­سازی وتصمیم گیری کلان اقتصادی کشور؛

اتخاذ سياست گفتماني مناسب برای همكاري با دستگاه ­های ستادي اقتصادي دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور (شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،

بهره ­گیری از تجربه­ های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان یافته با خبرگان و نخبگان)؛

تقویت نقش دستگاه جهت تنظيم سياست­هاي اقتصادي؛

تلاش براي حفظ ثبات سياست­هاي اقتصادي و برقراري نظم و انضباط مالي؛

بهره­گیری از تمام ظرفیت­ های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات موثر دو جانبه و چندجانبه

بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم، ممانعت از تشدید تحریم ­ها؛

مدیریت ذخائر ارزی کشور با توجه به احتمال ادامه تحریم ­ها؛

تبیین وضعیت موجود اقتصادی دولت (چالش ­ها و مشکلات پیش­رو) با هدف مدیریت انتظارات؛
بهسازی ساختار وزارت در جهت تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی وزارت (سیاست­ گذاری­ های اقتصادی، نظارتی در حوزه مالی و گزارش­گری مالی)؛

بهسازی و الکترونیکی کردن سيستم خزانه­داري كشور؛

بازنگری و اصلاح قوانین مادر مالی و اقتصادی، مانند قانون محاسبات عمومی و پیگیری برای نهايی سازی قانون تجارت.

هدفمندی یارانه­ ها
ضرورت بازنگری در طرح هدفمند کردن یارانه­ ها، و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه­ های پیش ­نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به منظور  اجرای کم هزینه آن احساس می شود

علاوه بر موارد بالا، ضمن تداوم پرداخت­های نقدی، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه­ها برای تنظیم قیمت کالاها وخدمات، و یا جلوگیری از بحران­زدگی بنگاه­ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه ­ای بخشی و گسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود. به عنوان نمونه:

پرداخت های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروه­ های هدف (افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته ­ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری)؛

پرداخت یارانه برای توسعه زیرساخت­ های کاربرد دانش در بخش ­های تولیدی (اعم از کالا وخدمات) که این امر هم به بهبود فناوری، وهم به کاهش هزینه ­های تولید منتهی می شود؛

پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایه­ گذاری­ هایی که ضمن برخورداری از کیفیت لازم زودتر از موعد به بهره­برداری برسند؛

پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزش­های رسمی در سطوح مختلف؛

پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و...

به عبارت دیگر سعی شود با بسته ­ای از برنامه­ ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود وهم بنگاه ­های اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی - اجتماعی قرار نگیرند.

توسعه زیرساخت­های جامعه و اقتصاد الکترونیکی
کاربرد فناوری­های جدید در اقتصاد و تجارت نقش بسیار موثری در کاهش هزینه­های تولید، افزایش بهره­وری، افزایش قدرت رقابتی بنگاه­های اقتصادی، به ویژه در مصاف با رقبای خارجی، و نوسازی جامعه و اقتصاد دارد، به همین دلیل سعی می­شود با طراحی برنامه ویژه­ای، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات را به صورت یک نهضت فعال در تمامی ماموریت­های وزرات امور اقتصادی و دارايي پی­گیری شود:

در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:

نظام جامع مالیات الکترونیکی؛
خزانه ­داری الکترونیکی؛
گمرگ نوین و الکترونیکی؛
سامانه الکترونیکی اسناد و املاک دولتی.

پاسخگویی به اولویت های دولت یازدهم
رییس جمهور محترم 16 اصل را به عنوان مبنای حرکت دولت یازدهم تعیین کرده اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر به این 16 اصل پاسخ می­ گوید.

اصول دولت یازدهم

تعهدات وزارت امور اقتصادی و دارایی

ديانت عقلاني و رحماني

نشان دادن کارآمدی اقتصادی در عمل

حمایت از بانک داری اسلامی

تکریم ارباب رجوع، صاحبان کسب وکار در نظام مالیاتی و نظام گمرک

اعتدال­ گرایی در رفتار دولت­مردان و تصمیم ­گیری و اجرا در دولت

اعتدال باید منجر به توازن های ساختاری شود. در این میان یکی از مهم ترین وظیفه ­های وزارت

حرکت به سمت توازن دولت-جامعه از طریق تغییر نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار-دولت است.

تصمیم­ گیری بر مبنای خرد جمعي

فعال­ سازی شورای مشاوران متشکل از تمام وزرای اقتصادی سابق و خبرگان

محوریت منافع ملي

تعامل با دیگر نهادهای و سازمان های اقتصادی بر مبنای منافع ملی و نه منافع سازمانی

تلاش براي تحقق اصول حكمراني خوب

شفافیت بخشی و پاسخگویی به افکار عمومی، نهادهای نظارتی و رسانه ­ها

واقع‌بيني

سیاست­گذاری و تصمیم ­گیری مبتنی بر واقعیات و مدیریت انتظارات بر مبنای ارایه تصویر واقعی به فعالان اقتصادی

رعايت حقوق شهروندي

کارآمدسازی سازمان های مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی

تعهد به رشد و توسعه همه‌ جانبه

تعهد همزمان به ثروت آفرینی و عدالت گستری

ارتقاي كيفيت زندگي ايرانيان

کمک به مهار بیکاری از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه

مبارزه با فساد

اجرای طرح فسادستیزی و انضباط مالی-اداری

بهسازی و بازآفريني ظرفيت نهاد دولت

پایبندی به هماهنگی سه جانبه (هماهنگی در رویکرد، هماهنگی در سیاست گذاری و هماهنگی در اجرا)

تعامل با قوا بر پايه احترام متقابل در عين تفكيك وظائف

تعامل مستقیم و مستمر با نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضائیه بر مبنای منافع ملی.

پایدارسازی محیط­ زیست

وضع مالیات­ های سبز به منظور حفظ محيط زيست

تكيه بر مردم

پیشبرد پروژه خصوصی ­سازی با تاکید بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی

حمايت نسل جوان

همکاری با وزارت مسکن برای پیشبرد مسکن مهر

افزایش فرصت های شغلی از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه

تعامل سازنده در روابط بين‌الملل

فراهم کردن فضا برای سرمایه ­گذاران خارجی

گسترش ارتباط با سازمان­ های بین­ المللی (سازمان جهانی گمرک و ...)

اقتصاد ایران می­ تواند به آرمان قدرت اول اقتصادی منطقه دست یابد به شرط آن که واقع­ بینانه، امیدوارانه، هوشمندانه و هماهنگ تدبیر و تلاش کنیم.

افزودن نظر جدید