نحوه حضور در لیست اصلاح طلبان تنها از طریق تکمیل فرم های مربوطه امکان پذیر است

دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان تاکید کرد:متقاضیان حضور در لیست انتخاباتی شورای عالی سیاسگذاری اصلاح طلبان برای شورای شهر و روستا تنها از طریق مراجعه به سایت این شورا و تکمیل فرم‌های مربوطه می‌توانند اقدام کنند.

ژاله فرامرزیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مراجعات متعددی وجود داشته و سوال شده که آیا راه دیگری جز ارسال رزومه به آدرس الکترونیکی شورا برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی شوراهای شهر و روستا که توسط شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ارائه می شود، وجود دارد یا خیر؟

وی در همین رابطه پاسخ داد: جز تکمیل فرمهای ارائه شده که در سایت شورای عالی قرار گرفته و ارسال آن به آدرس الکترونیکی  shorali.com@gmail.comهیچ راه دیگری برای بررسی رزومه های متقاضیان وجود ندارد.
این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت:تکمیل این فرم ها و اطلاعاتی که در  آن قرار گرفته ضروری است و متقاضیان باید پس از تکمیل، فرم ها را به آدرس الکترونیکی ارائه شده ارسال کنند.
فرامرزیان همچنین گفت: پس از تکمیل فرم‌ها اطلاعات و مشخصات متقاضیان در شورای عالی بررسی می شود و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.
وی در تکمیل این گفته ها نیز تصریح کرد: دلیل ضرورت تکمیل این فرم‌ها این است که ابتدا اشخاص باید متقاضی حضور در لیست شورای عالی باشند.

افزودن نظر جدید