نام یکی از رهبران حماس در لیست «تروریستها» رفت

وزارت خارجه آمریکا نام یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی «حماس» را در لیست «تروریسم خارجی» قرار داد.

به گزارش امیدنامه به نقل از مهر، وزارت خارجه آمریکا نام "«فتحی حماد» را که در دولت حماس سمت وزارت کشور را بر عهده داشت، در لیست تروریسم قرار داد.

تارنمای وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که این تصمیم به موجب دستور اجرایی اتخاذ شده است که به موجب آن اشخاص و گروه های خارجی که با اقدامات به اصطلاح «تروریستی» امنیت شهروندان آمریکایی یا امنیت ملی و سیاست خارجی این کشور و یا اقتصاد آن را در معرض تهدید قرار می دهند و خطری برای آن به شمار می روند، در مورد تحریم قرار می گیرند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که تمامی اموال و دارایی های فتحی حماد توسط آمریکا توقیف خواهد شد و هیچ کسی در آمریکا اجازه معامله با وی را ندارد.

افزودن نظر جدید