نام فرزند و مسول دفتر یکی از طراحان استیضاح وزیر علوم در لیست بورسیه‌های غیر قانونی

نام فرزند و مسئول دفتر یکی از وزرای دولت احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس در لیست سه هزار بورسیه غیر قانونی به چشم می‌خورد.

به گزارش امید به نقل از پیام نو،  نام  فرزند  یکی از وزرای دولت احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس در لیست سه هزار بورسیه غیر قانونی به چشم می خورد. گفته می شود این نماینده  یکی از طراحان استیضاح وزیر علوم است. در عین حال نام مسئول دفتر این نماینده در زمان وزارتش هم در  لیست بورسیه های غیر قانونی وجود دارد.

جواد هروی دبیر کمیته آموزش عالی مجلس اخیرا گفته است که نام ۱۰ نماینده مجلس در داستان بورسیه های غیر قانونی مربوط به دولت های نهم و دهم برده شده است.

ابهامات دیگری هم  درباره  این نماینده مجلس  مطرح است. از جمله اینکه گفته می شود برخی از نزدیکان و وابستگان وی  در زمان وزارتش در دولت احمدی نژاد به طور خاص مجوز موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دریافت کرده اند.

افزودن نظر جدید