موسویان: باور کنید! اختلاف در امریکا ساختگی نیست، مثل اختلاف هاشمی - احمدی نژاد

ما که میدانیم اختلاف رویکرد هسته ای دولت آقای روحانی با دولت آقای احمدی نژاد تصنعی نیست و جدی است. همه در ایران باور دارند که دعوای آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد دعوای ساختگی نبود و نیست. اما این حقیقت را عده ای در آمریکا نمیتوانند قبول کنند
به گزارش امید، هفته نامه "طلوع صبح" در شماره دوم خود، مصاحبه ای با سید حسین موسویان منتشر کرده است. 
 
موسویان سخنگوی سابق تیم هسته ای در دوران اصلاحات تحت ریاست حسن روحانی، معتقد است که باید اختلافات در امریکا را جدی بگیریم، این اختلافات همان اندازه حقیقی است که اختلاف هاشمی - احمدی نژاد در ایران جدیست. 
 
او در عین حال می گوید، شکاف شدید امریکا- اسرائیل و متحدین عرب امریکا، فرصتی تاریخی برای ایران ایجاد کرده است. 
 
متن کامل گفت و گوی "طلوع صبح" با موسویان در ادامه می اید:
 
باور کنید! اختلاف در امریکا ساختگی نیست، مثل اختلاف هاشمی - احمدی نژاد!/ شکاف امریکا و متحدانش، فرصتی تاریخی برای ایران است
 
طلوع صبح: یک برداشتی در ایران وجود دارد مبنی بر اینکه مخالفتها و موافقتها در واشینگتن در مورد توافق هسته ای هماهنگ شده است ، یک بازی سیاسی است و یک جناح نقش پلیس خوب و جناحی دیگر نقش پلیس بد را بازی میکند. با این تحلیل فشارها به دولت اوباما ظاهری است و در پشت صحنه گنگره و دولت اوباما هماهنگ عمل میکنند. شما که از نزدیک اوضاع داخلی آمریکا را رصد میکنید ، چگونه میبینید؟
 
موسویان: در داخل آمریکا هم برخی عین این تحلیل را در مورد موافقتها و مخالفتهای داخل ایران دارند. این عده در آمریکا معتقدند که مخالف و موافقت در ایران وجود ندارد و دعواهای داخلی ایران در مورد هسته ای سیاه بازی و برای گرفتن امتیاز از آمریکااست. بنظر من چنین تصوری در مورد اوضاع داخلی هر دو کشور اشتباه است.
 
ما که میدانیم مخالفت برخی از نماینده گان محترم مجلس مثل آقای کوچک زاده با آقای ظریف و تیم هسته ای فعلی ساختگی و یک بازی سیاسی نیست و جدی است. ما که میدانیم اختلاف رویکرد هسته ای دولت آقای روحانی با دولت آقای احمدی نژاد تصنعی نیست و جدی است. همه در ایران باور دارند که دعوای آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد دعوای ساختگی نبود و نیست. اما این حقیقت را عده ای در آمریکا نمیتوانند قبول کنند. برخی در داخل ایران عین همین اشتباه را در مورد اوضاع فعلی داخلی آمریکا دارند.
 
اختلاف نظر جناحی قدرتمند در آمریکا از جمله در کنگره با سیاست اوباما و کری در مورد ایران بسیار جدی است. جمهوریخواهان آمریکا بیش از ایران به اوباما و کری بی اعتمادند. مخالفت آنها به حد تنفر از اوباما و کری رسیده و مصم اند بهر قیمتی آنها را زمین گیر کنند. اختلافی که امروز بین دولتهای آمریکا و اسراییل وجود دارد در تاریخ روابط سیاسی آمریکا و اسراییل بیسابقه است. روابط اوباما و نتانیاهو در حد یک تنفر تمام عیار است است. 
 
حتی تنش های سیاسی بین آمریکا و برخی متحدین عربش مثل عربستان هم نه تنها جدی بلکه بیسابقه است.
 
طلوع صبح: آیا اساس و مبنای این اختلاف مسئله هسته ای ایران است؟
 
موسویان: مسئله فراتر از موضوع هسته ای ایران است. در مورد ایران جناح بازهای داخل آمریکا ،لابی صهیونیست ، دولت نتانیاهو و متحدین عرب آمریکا یک اختلاف کلیدی با رویکرد دولت اوباما دارند.
 
در درجه اول آنها از اساس با هرگونه توافق هسته ای و مذاکره مستقیم و بهبود روابط آمریکا با ایران مخالفند.چون مبنای سیاست آنها تغییر رژیم در ایران است و لذا هر توافقی که منجر به برداشتن تحریمها و کاهش فشار به ایران باشد را نمیپذیرند.
 
ثانیا آنها میخواهند که آمریکا در منطقه حضور جامع داشته باشد و در صورت لزوم هم  دفاع از متحدین منطقه ای خود وارد جنگ شود. آنها از اینکه اوباما به ایران و سوریه حمله نظامی نکرد عصبانی هستند.اسراییل و بسیاری از متحدین عرب آمریکا، حضور تمام عیار آمریکا را رکن اصلی حفظ موجودیت خود میدانند.سیاست اوباما این است که آمریکا وارد جنگ جدیدی نشود و باتوجه به بی نیازی این کشور به نفت خلیج فارس و خاورمیانه بتدریج هزینه ای حضور آمریکا در منطقه را کاهش دهد.او با کاهش حضور در افغانستان و عراق شروع کرده و بدنبال کاهش حضور نظامی آمریکا در کل منطقه است. لذا مسئله اوباما منافع ملی ایران نیست بلکه او بطور محض منافع ملی آمریکا را دنبال میکند.
 
فرصتی که برای ایران پیش آمده این است که این سیاست به نفع ایران هم هست.
 
 
 
 
طلوع صبح: خواست اصلی دولت نتانیاهو از دولت اوباما چیست؟
 
موسویان: من خبر دارم که بحث اصلی دولت نتانیاهو با دولت اوباما در مورد توافق خوب یا بد نیست. حرف نتانیاهو با کاخ سفید این است که هر توافقی که منجر به پذیرش غنی سازی وآب سنگین و رفع تحریمها شود، توافق بد خواهد بود. برای دولت نتانیاهو مهم نیست که ایران چه نوع بازرسیها یا محدودیتهایی را در مورد غنی سازی و آب سنگین بپذیرد. او میخواهد:
اولا :روابط خصمانه آمریکا با ایران حفظ شده و افزایش یابد،
ثانیا: تحریمهای موجودآمریکا برداشته نشود بلکه بیشتر شود،
ثالثا: تحریمهای موجود مورداجماع موجود بین المللی برداشته نشود.
رابعا: کامل تاسیسات غنی سازی و آب سنگین ایران منهدم شود و
خامسا :اگر لازم هم شد آمریکا به ایران حمله کند.
 
اعراب متحد آمریکا هم با اسراییل در مورد این سیاستها هم عقیده و مشترک هستند. 
 
کاخ سفید این سیاست را مغایر منافع ملی آمریکا میداند. بنابراین میتوان بنحوی اینطور تلقی کرد که بین منافع ملی آمریکا از یک طرف و منافع ملی اسراییل و متحدین عرب آمریکا از طرف دیگر شکاف ایجاد شده است و این شکاف یک فرصت تاریخی برای ایران بوجود آورده است.

باور کنید! اختلاف در امریکا ساختگی نیست، مثل اختلاف هاشمی - احمدی نژاد!/ شکاف امریکا و متحدانش، فرصتی تاریخی برای ایران است

افزودن نظر جدید