موج تازه خشونت‌ در افریقای‌مرکزی

در ادامه موج تازه خشونت ها در افریقای مرکزی نیروهای صلحبانی فرانسه با گروهی از شبه نظامیان اسلامگرا در شمال غرب جمهوری آفریقای درگیر شدند.درگیری های در این منطقه پس از آن تشدید شد که نظامیان فرانسوی سعی در خلع سلاح معترضان داشته و در جریان درگیری یکی از آنها را کشتند. حضور نوجوانان کم سن و سال مسلح  در این درگیری‌ها بیشتر به چشم می آید. 

 

افزودن نظر جدید