مهندسی در انتخابات کمیسیون‌ها

آنچه در انتخابات ریاست مجلس و بعد از آن در انتخابات ریاست کمیسیون‌های مجلس رخ داد، طی روزهای گذشته در فراکسیون «امید» مورد نقد، بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

ازاین‌رو آنچه موجب کمرنگ شدن نقش اصلاح‌طلبان در بحث ریاست کمیسیون‌ها شد را می‌توان به سه عامل تقسیم‌بندی کرد. یکی از عوامل موثر در این موضوع مربوط به عوامل بیرونی بود، یعنی کسانی و گروه‌هایی از ابتدا با راه یافتن اصلاح‌طلبان به مجلس شورای اسلامی مخالف بودند. ازاین‌رو وقتی بعد از هر نوع سنگ اندازی، موفق به این کار نشدند، اقدامات خود را در مجلس پی گرفتند. بدین‌ترتیب که با در دست گرفتن برخی امور از طریق عوامل درونی حتی برخی انتخابات‌های مجلس را نیز مهندسی کردند. این مهندسی کردن نیز از طریق جابه‌جایی نیروها در کمیسیون‌ها صورت گرفت و به عبارتی در روزهای پایانی شاهد سازماندهی نیروها در کمیسیون‌ها بودیم و در این راستا نیز مستندات زیادی وجود دارد.

قطعا می‌توان گفت که جابه‌جایی نیرو، به نوعی سازماندهی آرا محسوب می‌شود که یکی از اهدافش خارج کردن نیروهای اصلاح‌طلب از بحث ریاست کمیسیون‌هاست. باتوجه به این اتفاقات می‌توان گفت که این حرکات نوعی فشار آوردن به اصلاح‌طلبان در مجلس است. عامل دیگر نیز مربوط به فقدان تجربه تشکیلاتی دوستان در فراکسیون امید می‌شود، برخی از افرادی که در این فراکسیون حضور دارند کمتر سابقه کارهای تشکیلاتی را داشته‌اند ازاین‌رو اعضای فراکسیون در زمان اتخاذ تصمیمات هماهنگ، دچار مشکل می‌شود. همچنین این نکته نیز بی‌تاثیر نیست که بعضا خاستگاه کسانی که به‌عنوان اصولگرایان معتدل در لیست امید قرار گرفته‌اند را نباید فراموش کرد.

با این حال اما برای رفع این اشکالات قطعا راهکارهایی وجود دارد. یکی از این راهکارها که فراکسیون امید در نظر دارد، ادامه جلسات آسیب‌شناسی اتفاقات رخ داده و از سوی دیگر صحبت کردن بر سر اشتراکات است که در این راستا هرچه جلسات منظم‌تر و بیشتر باشد، هماهنگی افزایش پیدا خواهد کرد. در این میان نیز حضور محمدرضا عارف به‌عنوان فردی که نحوه مدیریت کارآمد و صحیح خود را اثبات کرده است، می‌تواند نقش موثر و پر رنگی داشته باشد. چراکه باید بدانیم، کارهای اصلاح‌طلبان تنها در داشتن کرسی ریاست مجلس یا ریاست فراکسیون‌ها خلاصه نمی‌شود، هرچند که حضور در این جایگاه‌ها قطعا باعث کسب قدرت بیشتری می‌شد ولی اکنون نیز باید روی انسجام آرای فراکسیون کار کرد و در صورت رسیدن به این انسجام می‌توان در بسیاری از مصوبات مجلس نقش پر رنگی ایفا کرد.

افزودن نظر جدید