مهمترین عناوین روزنامه‌های سه‌شنبه: مصیبت یارانه

مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز- 27 مرداد 4 به موضوع پرداخت یارانه ها و استیضاح وزیر اقتصاد و همچنین بازتاب بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شرکت‌کنندگان اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) و اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های امروز 94/05/27
 


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27


عناوین روزنامه های امروز 94/05/27