مهمترین عناوین روزنامه‌های دوشنبه: بدرقه مهدی

روزنامه های امروز- 19 مرداد 94- مهمترین عناوین خود را به موضوع اجرای حکم مهدی هاشمی و معرفی او به زندان اوین و کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد اختصاص داشت.
 

عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


عناوین روزنامه های امروز 94/05/19


 

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید