ممنوع الوردی تعدادی از خبرنگاران پارلمانی به مجلس

تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های اصلاح طلب و اصولگرا به دلیل تهیه گزارش از محل وقوع حادثه تروریستی مجلس ممنوع الورود به صحن بهارستان شدند.

به گزارش امیدنامه،اداره کل اخبار مجلس شورای اسلامی در نامه ای به تعدادی از رسانه‌های اصلاح طلب و اصولگرا از مدیران مسئول این رسانه‌ها خواست فرد یا افراد دیگری برای پوشش خبری جلسات مجلس به این اداره معرفی کنند.

به گفته یکی از خبرنگاران پارلمانی در حالیکه در اولین روز کاری مجلس بعداز حادثه تروریستی تعدادی از خبرنگاران با هماهنگی یکی از نمایندگان مجلس به محل وقوع حادثه برای تهیه گزارش می‌روند، اداره کل اخبار مجلس در اقدامی عجیب مبادرت به ممنوع الورودی این تعداد  از خبرنگاران میکند.

در سال‌های گذشته نیز اداره اخبار مجلس برخی از خبرنگاران اصلاح‌طلب را ممنوع الورود کرده بود.

افزودن نظر جدید