ملاقات میر محمود موسوی با برادرش

میرمحمود موسوی با برادرش میرحسین موسوی ملاقات کرد.

به گزارش امید،میرمحمود موسوی  روز گذشته(پنجشنبه) اجازه یافت پس از دو سال با برادرش دیدار کند.

وضعیت روحی و جسمی رهنورد و موسوی در این ملاقات بهتر از قبل گزارش شده است.

 

افزودن نظر جدید