علی افخمی:

معتقد به رويكرد جمعي در اداره دانشگاه هستم

علي افخمي پر رنگ‌ترين گزينه رياست دانشگاه تهران است. افخمي در گفت‌وگو با «اعتماد» اين خبر را رد نمي‌كند و مي‌گويد: «صحبت‌ها و مذاكرات كلي در اين زمينه از سوي همكاران دانشگاهي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با وزارت علوم در ارتباط هستند، با من شده اما تصميم نهايي در اين زمينه را شخص وزير مي‌گيرد.»

به گزارش امید،اگرچه وزارت علوم هنوز نتيجه تصميم قطعي در مورد رياست دانشگاه تهران را اعلام نكرده اما از آنجايي كه در اين دوره از وزارت علوم انتخاب روساي دانشگاه‌ها از ميان گزينه‌هاي معرفي شده از سوي استادان همان دانشگاه صورت مي‌گيرد، اين انتخاب از سوي وزارت علوم بعيد به نظر نمي‌رسد.

شنيده‌ها حاكي از اين است كه وزارت علوم جلسات ابتدايي با افخمي براي بررسي وضعيت رياست دانشگاه تهران را برگزار كرده و مذاكرات ابتدايي در اين زمينه انجام شده است. يك منبع آگاه در وزارت علوم در اين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد: «شورايي در دانشگاه تهران كار بررسي گزينه‌هاي رياست اين دانشگاه از بين اساتيد دانشگاه را عهده‌دار هستند و نتيجه طي روزهاي آينده بعد از بررسي‌ها اعلام مي‌شود.»

عبدالحسين فريدون، مديركل دفتر وزارتي وزارت علوم هم در اين زمينه گفته است محمدحسين اميد به دليل داشتن سمت معاونت اداري و مالي نمي‌تواند رياست دانشگاه تهران را برعهده داشته باشد و قطعا رييس دانشگاه تهران از ميان يكي از اعضاي هيات علمي همان دانشگاه معين مي‌شود. طي روزهاي گذشته نيز جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران، با صدور بيانيه‌يي سه گزينه محمدرضا عارف، الهه كولايي، علي افخمي را براي رياست دانشگاه تهران به وزارت علوم پيشنهاد كرده‌اند.

در بخشي از اين بيانيه كه از سوي جمعي از دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران منتشر شده آمده است: «ما دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ضمن توجه به اهميت و نقش سرنوشت‌ساز دانشگاهيان در عرصه نقد و نظر و طرح مطالبات و با عنايت به بررسي‌هاي فراوان و شناخت گسترده از سوابق گزينه‌هاي رياست اين دانشگاه و برنامه‌هاي آنان با توجه به ويژگي‌هايي نظير عقلانيت، تدبر، اعتدال و دارا بودن سوابق اجرايي متعدد و روحيه كارجمعي و استفاده از ظرفيت‌هاي گروه‌هاي مختلف بر مبناي تخصص و تعهد افراد ذيل را به عنوان گزينه‌هاي پيشنهادي خود اعلام و حمايت خود را از ايشان اعلام مي‌داريم.

در ادامه اين بيانيه با نام بردن از دكتر محمدرضا عارف، دكتر الهه كولايي و دكتر علي افخمي به عنوان سه گزينه پيشنهادي براي رياست دانشگاه تهران آمده است: همچنين ضمن بيان خواسته‌ها و دغدغه‌هاي خويش مي‌دانيم اگرچه هر ملتي فرصتي را براي تغيير تاريخ خود دارد، اما اين فرصت‌ها هميشگي نبوده و نخواهد بود، پس چه زيباست كه در گذر فرصت‌هاي پيش رو در انتظار آينده نباشيم. توجه به وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشگاه و انجام تغييرات در دانشكده‌ها و گروه‌هاي آموزشي و انتصاب افراد بر اساس صلاحيت و شايستگي علمي، تخصص و تجربه و برقراري مديريت عقلاني در جهت بهره‌گيري از توان و دانش و كارايي همه نيروها، احياي فضاي علمي و ارتقاي كيفيت آموزشي دانشگاه در جهت رسيدن به جايگاه سابق خود، و توجه و استفاده از همه ظرفيت‌هاي تشكل‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و صنفي دانشجويان در جهت مشاركت تمام دانشجويان و ايجاد نشاط علمي، سياسي و اجتماعي از مواردي است كه در ادامه اين بيانيه بر آن تاكيد شده است.

افخمي اما در مورد اين در خواست دانشگاهان براي رياست او به «اعتماد» مي‌گويد: «بخشي از عمرم را در دانشگاه تهران در خدمت دانشگاهيان بوده‌ام.» او همچنين در پاسخ به اين سوال كه در صورت نهايي شدن حضورش در دانشگاه تهران چه برنامه‌يي در اين دانشگاه دارد، مي‌گويد: «معتقد به رويكرد جمعي در اداره دانشگاه هستم. به باور من انتخابي بودن روساي دانشكده‌ها و گروه‌ها از سوي استادان دانشگاه بسيار كارساز است و اهل خانه خودشان بايد تصميم‌گير نهايي باشند.»

وضعيتي كه به گفته او در حال حاضر در اين دانشگاه برقرار نيست. افخمي همچنين مخالف فضاي امنيتي در دانشگاه است و بر حضور افراد شايسته در دانشگاه تاكيد دارد. عضو شوراي دانشگاه تهران  ????، عضو هيات مميزه دانشگاه تهران به مدت دو سال، نماينده در انتشارات دانشگاه تهران، استاد گروه زبان‌شناسي، بنيانگذار و رييس دانشكده زبان‌هاي خارجي دانشگاه تهران ،رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران به مدت سه سال، معاون پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران به مدت دو سال، رييس كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران از جمله سوابق علي افخمي مدير گروه زبان‌شناسي دانشگاه تهران و رييس موسسه لغت‌نامه دهخدا است.

منبع: اعتماد

افزودن نظر جدید