معاون جاسبی مشاور ارشد میرزاده شد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، معاون اسبق پژوهشی این دانشگاه را در سمت مشاور ارشد خود منصوب کرد.

به گزارش امید به نقل از مهر، حمید میرزاده در تازه ترین احکام خود، فریدون رهنمای رود پشتی را به سمت مشاور ارشد خود منصوب کرد.

رهنمای رود پشتی در زمان ریاست جاسبی بر دانشگاه آزاد، سمت معاونت پژوهشی این دانشگاه را عهده دار بود.

وی از نخستین روز حضور میرزاده در دانشگاه آزاد، در اتاق کار سرپرست جدید حاضر بود.

هم اکنون نیز به نمایندگی از میرزاده، در مراسم تودیع و معارفه معاونان حاضر می شود.

در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دانشگاه آزاد که پایان هفته گذشته برگزار شد، تمام معاونان زمان مدیریت جاسبی حضور داشتند.

افزودن نظر جدید