مردم طیف مصباح و جبهه پایداری را کنار زده‌اند

استاد پیشین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی می گوید اگر دولت بودجه‌ای را که سال‌هاست به موسسات تحت فرمان جبهه پایداری داده می‌شود را پرداخت کند هم جبهه پایداری دست از رویارویی با دولت حجت‌الاسلام روحانی بر نخواهد داشت. زیرا جبهه پایداری و این دولت اختلافات فکری زیادی با هم دارند.

به گزارش امید به نقل از سلام نو،محسن غرویان با اشاره به وجود ردیف بودجه برای موسسات پژوهشی گفت: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) همانند بسیاری از موسسات دیگر، در بودجه سالیانه کشور برای خود ردیف دارد. البته در پرداخت مبالغ به این دست موسسات باید عدالت رعایت شود و همه موسسات مشابه باید بودجهٔ منصفانه‌ای داشته باشند. در غیر اینصورت هم اصلا به هیچ موسسه‌ای بودجه‌ای پرداخت نشود.

استاد پیشین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  گفت: حتی اگر دولت بودجه‌ای را که سال‌هاست به موسسات تحت فرمان جبهه پایداری داده می‌شود را پرداخت کند هم جبهه پایداری دست از رویارویی با دولت حجت‌الاسلام روحانی بر نخواهد داشت. زیرا جبهه پایداری و این دولت اختلافات فکری زیادی با هم دارند.

این پژوهشگر گفت: طیف آقای مصباح و جبههٔ پایداری با یک شکست سیاسی روبرو شده‌اند. ملت این جریان را کنار زده است.

وی در پاسخ به این سوال که عامل این شکست را چه می‌دانید، گفت: علت اصلی شکست این طیف، جزم اندیشی و تعصبات افراطی نسبت اندیشه‌هایشان است.

محسن غرویان در خصوص فعالیت‌های فعلی جبهه پایداری گفت: نمی‌توان به طور قطعی گفت که آن‌ها اکنون مشغول چه کاری هستند. اما به نظر من آن‌ها در شرایط فعلی به دنبال بازسازی خود و تخریب دولت هستند. آن‌ها همچنین برای انتخابات مجلس آینده برنامه ریزی می‌کنند تا نیروهای متناسب با افکار خود را وارد مجلس کنند.

آن‌ها می‌خواستند جلوی فکر و اندیشهٔ مرا بگیرند

شاگرد پیشین آیت‌الله مصباح یزدی درباره علت جدایی‌اش از این جریان توضیح داد: علت اصلی جدا شدن من از مجموعه آقای مصباح آن بود که این طیف تصمیم داشتند تا افکار و نظراتشان را به من تحمیل کنند. آن‌ها می‌خواستند با دستور، امر و نهی و تهدید جلوی فکر و اندیشه من را بگیرند. بنده نیز نتوانستم این موضوع را تحمل کنم و استعفای خود را به آن‌ها تحویل دادم. در حقیقت فضای فکری‌ای که در آنجا حاکم شده به گونه‌ای است که توقع دارند همه بی‌چون و چرا از آن‌ها اطاعت کنند.

شجونی شان لباسش را حفظ کند

آیت‌الله غرویان همچنین با اشاره به برخی از فعالین دیگر این طیف همچون شیخ جعفر شجونی نیز به سلام نو گفت: سن و سال آقای شجونی از بنده بیشتر است و سن بنده به او نمی‌رسد. اما پیشنهاد من به وی آن است که اخلاق و ادبیات را مراعات کند. ایشان لباس روحانیت بر تن دارند و متاسفانه با رفتارشان در مردم نسبت به روحانیت دید منفی ایجاد می‌کنند. تقاضای بنده از ایشان آن است که اخلاق را رعایت کنند و شان لباسی که بر تن کرده‌اند را حفظ کنند.

افزودن نظر جدید