مرتضی حاجی: رئیس جمهور باید به وعده‌های انتخاباتی‌اش متعهد باشد

عضو هیات مدیره بنیاد امید ایرانیانتاکید کرد: اگرمجلس و دولت خواست عمومی را مورد توجه خود قرار دهند تعامل مطلوب هم بین قوا شکل خواهد گرفت، اما اگر به جای توجه به خواست مردم به فضای حزبی و جناحی توجه داشته باشند قاعدتا این نوع عمل مشکل ساز خواهد شد.

به گزارش امید به نقل از ایلنا،مرتضی حاجی پیرامون چگونگی تعامل دولت و مجلس گفت: همه قوا توجه داشته باشند خواست عمومی مردم را محور تعامل خود قرار دهند. هر کدام از قوا باید بدانند که فضای عمومی جامعه چه انتظاری از آنها دارد و تعامل خود را حول و حوش خواست عمومی جامعه شکل دهند.

وی ادامه داد: هر سه قوا باید ارزیابی درستی از خواست عمومی داشته باشند و آن را ملاک عمل و موضع گیری خود قرار داده و حدود قانونی را موضع گیری‌ها باید رعایت کنند.

حاجی بیان کرد: در این مسیر اگر دولت مصوبه‌ای دارد، باید مبنا را خواست عمومی مردم قرار دهد، علاوه بر آن مجلس نیز باید در بررسی برنامه‌ها و گزینه‌های دولت به  خواست عمومی مردم توجه کند و در این راستا تصمیم بگیرد.

وی افزود: مجلس و نمایندگان باید پای بر روی دل بگذارند و خواسته‌های شخصی، گروهی، حزبی و جناحی را فدای خواست عمومی کنند.

وزیر دولت اصلاحات تصریح کرد: رسیدگی به خواست حزبی باید در جریان انتخابات صورت بگیرد. هر جریانی در این وضعیت باید خود را در معرض نظر مردم قرار دهد زیرا در این حالت خواست عمومی در قالب انتخاب عمومی شکل می گیرد.

حاجی گفت: اگر مجلس و دولت خواست عمومی را مورد توجه خود قرار دهند تعامل مطلوب بین قوا شکل خواهد گرفت اما اگر به جای توجه به خواست مردم به فضای حزبی و جناحی توجه داشته باشند قاعدتا مشکل ایجاد خواهد شد.همانطور که این مشکل را امروز به روشنی می توانیم در بحث وزارت علوم مشاهده کنیم.

وی خاطرنشان کرد:وزات علوم یکی از وزات خانه‌های حساس کشور است که بی برنامگی در این حوزه ارتباط جدی با عقب ماندگی دارد و ممکن بخش های مختلف کشور ار دچار وفقه و رکود کند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: دولت در راستای وعده‌های انتخاباتی خود که خواست مردم رجوع به‌ آنها بوده است باید فردی را برای تصدی وزات علوم معرفی کند که بتواند به آنچه را که رییس جمهور وعده داده است، محقق سازد، مجلس هم باید به این موضوع نگاهی ویژه داشته باشد.

حاجی اضافه کرد:دولت و شخص رییس جمهور وعده هایی به مردم در قبال فعالیت هالی انتخاباتی خود داده و باید به همه آنها متعهد باشد زیرا رای مردم مشروط به آنها بوده است و نباید از آنها عدول کرد.

وی درباره فرد مطلوب برای گزینه وزارت علوم در شرایط امروز گفت:در این راستا دولت باید به دنبال فردی باشد که هم خواست رییس جمهور در جهت وعده‌های انتخاباتی را محقق سازد و هم فضای مجلس به این باور برسد که این فرد در مسیر توجه آنها قرار داد، بنابراین وزیر علوم باید کسی باشد که بتواند وعده های روحانی در انتخابات را محقق کند.

وزیر دولت اصلاحات درباره بعضی از حساسیت‌های گروه‌های مجلس نسبت به دانشگاه و مطرح کردن موضوعات غیراعتقادی تاکید کرد: هیچ یک از افرادی که در مسئولیت قرار می گیردند هیچ گاه نمی‌توانند مروج اباحه گری باشد و نمایندگان باید در بررسی برنامه‌های دولت، این موضوعات را در چاشنی نظرهای خود داشته باشند.

وی در پایان ابراز کرد: دولت باید بداند وکیل مردم است و نسبت به وعده های که داده متعهد باشد و ابتدای حرکت وکالت مردم، توجه به خواست عمومی آنهاست.

افزودن نظر جدید