مرتضوی با ارائه گواهی پزشکی در جلسه دادگاه حاضر نشد 

وکیل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در جلسه امروز دو طرف دفاعیات خود را مطرح کردند، گفت: جلسه امروز به خوبی برگزار شد و ما نسبت به نتیجه آن امیدواریم.

به گزارش امیدنامه به نقل از ایلنا، مجتبی نظری با اشاره به جسله امروز دادگاه رسیدگی به تخلفات سعید مرتضوی در تامین اجتماعی، عنوان کرد: جلسه امروز در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد و موضوع پرونده هم تصدی غیرقانونی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی  بود.

وی افزود: آقای مرتضوی در این جلسه حاضر نشد و با ارائه گواهی پزشکی گفته شد که ایشان قدر به حرکت و حضور در دادگاه نیست برای همین هم وکیل ایشان مطالبی را مطرح کرد.

وکیل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در جلسه امروز دو طرف دفاعیات خود را مطرح کردند، گفت: جلسه امروز به خوبی برگزار شد و ما نسبت به نتیجه آن امیدواریم.

نظری گفت: با پایان دادگاه منتظر هستیم که رای این پرونده در زمان قانونی صادر و به طرفین ابلاغ شود.

سعید مرتضوی در رابطه با تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی با حکم دادگاه بدوی، به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که سال گذشته با اعتراض سازمان تامین اجتماعی و سعید مرتضوی، پرونده به دیوان عالی ارسال شد و در نهایت با نظر دیوان به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر برای بررسی ارسال شد.

فردا هم به بخش دیگری از پرونده مرتضوی رسیدگی خواهد شد.

افزودن نظر جدید