مراسم هفتمین روز درگذشت عارف لرستانی.

(میزان/ علی شیربند/ تسنیم/ مسعود شهرستانی)

 (میزان/ علی شیربند/ تسنیم/ مسعود شهرستانی)

 

تصویر 

تصویر 

تصویر 

تصویر 

تصویر 

تصویر 

تصویر 

تصویر 

تصویر 

تصویر

افزودن نظر جدید