مذاکره‌کنندگان روی بالکن/ تصاویر

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز بار دیگر برای هواخوری به بالکن هتل کوبورگ آمد و چند کلمه ای با خبرنگاران صحبت کرد. داوود محمدنیا، حسین فریدون و سید عباس عراقچی در بالکن همراه ظریف بودند

 

 تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

 

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

تصاویر: هواخوری ظریف و تیم مذاکره‌کننده

افزودن نظر جدید