مديري در طراز انقلاب اسلامي

علی نوذرپور،شهردار منطقه 22 در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

مديران متعددي در نظام جمهوري اسلامي را تجربه كرده‌ام. و از آنها بسيار آموختم. اما هيچ‌يك از آنها در طراز مكتب و آرمان‌هاي انقلاب نبودند و كم و كسري‌هايي داشتند. برخي‌ها سرشار از هوش و عقلانيت و تجربه بسيار بودند ليكن در طراز اخلاق يك مسلمان انقلابي نبودند. بعضي‌ها سرشار از معنويت و اخلاق بودند ليكن از هوشمندي و عقلانيت طراز يك مديريت انقلابي برخوردار نبودند همه اين مديران را تجربه كردم و در حسرت يك مدير آرماني مانده بودم كه روزي از روزهاي سال جاري در- پنجشنبه‌اي- دعوت شدم كه با آقاي دكتر نجفي شهردار جديد تهران صحبتي داشته باشم. دعوت به كار شدم، صحبت‌هايي رد و بدل شد و نهايتا در هفته بعد، مديريت منطقه ٢٢ را عهده‌دار شدم پنج ماهي مي‌شود كه اين مسووليت را برعهده دارم و در معرض ديدگاه‌ها و نقطه نظرات و عملكرد ايشان قرار گرفته‌ام. مي‌خواهم چند ويژگي بارز ايشان را براي ثبت در تاريخ بنويسم:

الف) قانون‌گرايي

ميراث‌دار دوره مديريتي بود كه چندان اعتنايي به رعايت قوانين و مقررات شهرداري‌ها نمي‌شد در ارجاع كار به پيمانكاران گرفته تا صدور پروانه و گواهي پايان ساختمان، برگشت به قانون و تكليف به رعايت آن، كار ساده‌اي نيست. به ويژه كه حداقل يك دوره چهارده ساله. «احمدي‌نژاد به قاليباف» را شهرداري تجربه كرده بود. اما دكتر نجفي اين عزم را جزم كرد تا بر اين مسير حركت كن. شاهدم كه چنين كرد.

ب) تخصص‌گرايي

انتخاب معاونان و مديران تحصيلكرده از تبريز، دانشگاه‌هاي كشور و دنيا با تخصص‌هاي مرتبط، شاهكار عملكردي ايشان محسوب مي‌شود. توجه داشته باشيم كه در دوره‌اي كه گذشت، معاونان قاليباف هر‌از‌چند‌گاهي از معاونتي به معاونت ديگري منتقل شده بدون اينكه تخصص آنها مرتبط با پست واگذاري باشد.

ج) اخلاق‌مداري

هم خود و هم معاونان و نيز مديران وي با ادبياتي فاخر با همكاران سخن مي‌گويند. خبري از دستورهاي تحكمي نيست. از ادبيات بگير و ببند خبري نيست. فضاي امنيتي برچيده شده است و به جاي آن فضاي همدلي و رفاقتي مبتني بر اهداف مشترك تعريف شده، برقرار شده است. ترس و واهمه جاي خود را به شوق همكاري و اخلاق اسلامي و مهرباني داده است.

سرمايه اجتماعي ايجاد شده در همين مدت كوتاه مديريتي كاملا مشهود است.

د) برنامه‌محوري

يادم هست در زماني كه برنامه پنج‌ساله سوم كشور تدوين مي‌شد، دكتر نجفي رياست سازمان برنامه و بودجه كشور را داشت، برنامه‌اي كه در زمره بهترين برنامه‌هاي توسعه كشور بعد از انقلاب محسوب مي‌شود. برنامه‌اي كه با بهره‌مندي از تجارب پيشين برنامه‌ريزي كشور با رويكردي جديد در پرداختن به چالش‌هاي عمده كشور و واقع نگري از دستيابي به اهداف و توسعه همه‌جانبه، پايدار و متوازن در مهلت مقرر تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. و در اين ايام نيزنظام تدوين برنامه پنج‌ساله سوم شهرداري تهران را طراحي و ابلاغ كرده است. برنامه‌اي مبتني بر مشاركت مردم، محله محوري و تمر‌كز‌زدايي بر اساس محورهاي پيشنهادي ايشان در زمان كسب راي اعتماد از شوراي اسلامي شهر تهران در حال تدوين است كه ان‌شاءالله در زمان مقرر تدوين و تقديم شورا خواهد شد.

ه) انضباط، شفافيت و سلامت مالي

مبتني بر شعارها و برنامه‌هاي اسلامي منتخبين شوراي دوره پنجم و متكي بر تجارب و باورها و نيز گذشته مديريتي خود، با تهيه و تدوين سند تحويل و تحول شهرداري پس از يكصد روز، گامي بزرگ در مسير شفافيت و سلامت مالي برداشت و چراغ راهي براي آينده مديريت شهري كشور، روشن كرد كه مي‌تواند مسير انحرافي گذشته شهرداري‌ها را به سمت و سويي مناسب هدايت كند.

ح) همراهي با شوراي اسلامي شهر

پذيرش جايگاه و منزلت قانوني شورا در نظارت بر اداره امور شهري و همراهي و همكاري با مصوبات منتخبين مردم در امور شهري از ويژگي‌هاي بارز نجفي محسوب مي‌شود. كه در اين مسير شوراي شهر هم ايشان را همراهي و پشتيباني كرد و بهترين نحوه مديريتي را در چارچوب قانون شهرداري و قانون شوراها به نمايش گذارد.

ز) مشاركت مبنايي

شعار استراتژيك ايشان «اميد، مشاركت و شكوفايي» به خوبي نگاه و رويكرد و مشاركت مبنايي ايشان را مشخص مي‌‌كند و در تحقق آن توجه به شوراياري‌ها، سازمان‌هاي مردم نهاد، تشكل‌هاي خود‌جوش مردمي و هيات‌هاي ديني را به معاونت‌ها و مديران يادآوري و پيگيري كرده است.

و) تمركز‌زدايي

هم در جلسات و نشست‌هاي مديريتي و هم در تهيه بخشنامه‌ها، به درستي واگذاري امور از ستاد به مناطق اهتمام كرد. و اموري را كه موجب تسهيل و تسريع در انجام آنها مي‌شد به مديريت مناطق واگذار كرد. بخشنامه اخير ايشان مبتني بر تهيه برنامه اجرايي معاونت‌ها در تمركز‌زدايي در امور شهرسازي، حمل و نقل، خدمات شهري، توسعه منابع انساني و امور مالي ظرف مهلت بيست روز، از گام‌هاي ماندگار و توسعه‌اي ايشان در اين مسير است.و در نهايت همه اينها و آنهايي كه گفته نشد را در مسير شكوفايي و توسعه شهري پيگيري مي‌كند. اميد است با سماجت و پيگيري شوراي شهر و حمايت مردم شهر تهران نجفي شهردار بماند.

افزودن نظر جدید