محمد مرسی در لباس اعدام

محمد مرسی که اخیرا در پرونده فرار از زندان وادی نطرون به اعدام محکوم شده  برای نخستین بار با لباس اعدام در دادگاه حضور خواهد یافت.

 «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر در جلسه دادگاه قاهره در ادامه رسیدگی به پرونده اتهام جاسوسی برای طرف‌های خارجی برای اولین بار پس از صدور حکم اعدامش با لباس قرمز دربرابر دادگاه ظاهر شد؛ وی در دادگاه پیشین در مسئله فرار از زندان «وادی النطرون» به اعدام محکوم شد درمصر زندانیان محکوم به اعدام  باید لباس قرمز بپوشند.

طبق این گزارش، «محمد بدیع»، «خیرت الشاطر» و شمار دیگری از سران زندانی اخوان‌المسلمین مصر هم که حکم اعدام برای آنها صادر شده است، لباس‌های قرمز را مانند محمد مرسی تحویل گرفتند.

(تصاویر) محمد مرسی در لباس اعدام

(تصاویر) محمد مرسی در لباس اعدام

(تصاویر) محمد مرسی در لباس اعدام

 

 

(تصاویر) محمد مرسی در لباس اعدام

 

 

 

(تصاویر) محمد مرسی در لباس اعدام

(تصاویر) محمد مرسی در لباس اعدام

(تصاویر) محمد مرسی در لباس اعدام

(تصاویر) محمد مرسی در لباس اعدام

افزودن نظر جدید