محمدغرضی: هاشمی درست می گوید؛مصباح یزدی بعد از سال 40 اهل مبارزه نبود و مبارزه را نادرست می‌دانست

روزنامه اعتماد در بخشی از مصاحبه با سیدمحمد غرضی، دیدگاه وی را در باره آقایان مصباح یزدی و هاشمی پرسیده است.

به گزارش امید،بخشی از این مصاحبه به شرح زیر است:

يكي از مشكلاتي كه ميان آيت‌الله هاشمي و آيت‌الله مصباح وجود دارد سر همين مسائل است. آقاي هاشمي مدعي‌اند كه در دهه ٤٠ آقاي مصباح حاضر نبود از مبارزات حمايت كند.

اين ايراد مربوط به ١٥ خرداد و جريان امام است.

آيت‌الله مصباح همواره در جواب هاشمي‌رفسنجاني گفته است كه شما از سازمان مجاهدين حمايت كرده‌ايد. آقاي هاشمي هم پاسخ مي‌دهد كه آن زمان هنوز سازمان بود و منافق نبودند. به نظر مي‌رسد كه در دهه ٤٠ آقاي هاشمي در جريان فعاليت‌هاي سازمان بوده است.

حرف آقاي هاشمي در مورد آقاي مصباح درست است. حرف آقاي مصباح مربوط به بعد از سال ٥٠ است. بعد از سال ٥٠ وقتي كه جريانات اجتماعي -سياسي قوت گرفت آقاي هاشمي از مجاهدين حمايت كرد البته فقط آقاي هاشمي نبود كه از سازمان حمايت كرد همه حمايت كردند. اينكه آقاي مصباح مي‌گويد تو مي‌خواستي از منافقين حمايت كني تنها يك وصله لم يتچسبك به آقاي هاشمي است.

در جلسه‌اي كه مي‌گويند سه نفري نزد آقاي خامنه‌اي رفتند مربوط به دهه ٤٠ است؟ سال ٤٨؟

اصلا آن زمان فقط آقاي طالقاني و مهندس بازرگان اطلاعاتي كمي درباره فعاليت سازمان داشتند. تا وقتي كه آن هواپيما توسط سازمان از دوبي ربوده نشد و تا وقتي كه درگيري به وجود نيامد، هيچ كسي از فعاليت سازمان خبردار نبود. آقاي هاشمي هم آن زمان وزني نداشت و وزن اصلي متعلق به آقاي طالقاني بود.

شما يك چهره انقلابي هستيد، نام آيت‌الله مصباح‌يزدي را از چه زماني شنيديد؟

آقاي مصباح جزو كساني است كه در حوزه نام‌آور بود و تا ١٥ خرداد نيز با انقلاب همراه بوده اما وقتي ماجراي ١٥ خرداد پيش مي‌آيد و خونريزي مي‌شود ايشان كنار مي‌رود و روش را تاييد نمي‌كند.

روش امام را؟

روش مبارزه كشته شدن و كشتار را تاييد نمي‌كند. از ٤٢ به بعد ديگر وارد معركه نمي‌شود و هيچ كاغذي را امضا نمي‌كند.

افزودن نظر جدید