محمدرضا عارف در واکنش به موج تخریبی علیه نماینده عضو فراکسیون امید: اگر هیات رئیسه مجلس در برابر تضعیف جایگاه مجلس به موقع واکنش نشان می داد کار به اینجا نمی کشید/مردم جواب اینگونه بی اخلاقی ها را خواهند داد

دکتر محمدرضا عارف در رشته توییتی در واکنش به بی اخلاقی های صورت گرفته نسبت به خانم پروانه سلحشوری نوشت:

اگر آن زمان که از عزاداری امام حسین (ع)سواستفاده جناحی شد و هویت مجلس را مورد هدف قرار دادند هیات رئیسه از کیان مجلس دفاع می کرد کار به جایی نمی رسید  که با خبرسازی به دنبال پرونده سازی برای نمایندگان مجلس باشند این حرکات نخ نما شده محکوم به شکست است .به عنوان عضوی از فراکسیون امید از  بی اخلاقی صورت گرفته نسبت به خانم سلحشوری نماینده مومن،متعهد،دلسوز و شجاع مجلس که از خانواده ای ایثارگر هم می باشند متاسفم و امیدوارم نهادهای مسئول اجازه ندهند جریانی مجلس و نمایندگان آن را تخریب و تضعیف کنند هر چند مردم به موقع جواب اینگونه بی اخلاقی ها را خواهند داد.

افزودن نظر جدید