محمدرضا عارف:شورای عالی انقلاب فرهنگی از ورود به امور اجرایی پرهیز کند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد که این شورا باید از ورود به امور اجرایی پرهیز کند

به گزارش امیدنامه، دکتر محمد رضا عارف عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه هم اندیشی دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشکر از زحمات صورت گرفته در چهار دهه گذشته در دبیرخانه شورا بر ضرورت توجه به شان سیاستگذار شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورا بر اجرای این سیاست ها تاکید کرد.
وی همچنینی در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب گفت: این بیانیه راهبرد کشور در چند دهه آینده است و مخاطب اصلی  و روح حاکم بر آن شورای عالی انقلاب فرهنگی است که باید بر اساس آن شورا چند سند راهبردی را تاکنون تصویب  و دولت و مجلس را مکلف می کرد که این کارها را انجام دهند.

دکتر عارف همچنین تاکید کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی از ورود به امور اجرائی پرهیز کند و جایگاه سیاستگذاری کلان را حفظ کند.

افزودن نظر جدید