محسن هاشمی: شهردار، علت استعفا را مشکل جدید پزشکی مطرح کردند

محسن هاشمی در بین خبرنگاران گفت: شهردار، علت استعفا را مشکل جدید پزشکی مطرح کردند و این مشکلات را نمیتوان علنی کرد.

به گزارش امیدنامه در ادامه بخشی از اظهارت رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران را می خوانید: 

 همه شهروندان درگیر فعالیت‌های پایانی روزهای آخر سال هستند

پرسنل زحمت‌کش شهرداری هم دراین روزها مشغول خدمت رسانی هستند.
عصر روز گذشته استعفا دریافت و امروز موضوع بررسی قرار گرفت.
شهردار، علت استعفا را مشکل جدید پزشکی مطرح کردند و این مشکلات را نمیتوان علنی کرد.
اگر کسی بخواهد این موضوع را علنی کند دکتر و یا شخص خود شهردار است.
شورا باید درجلسه رسمی خود راجع به این موارد تصمیم بگیرد.
براساس قانون شهردار تا اولین جلسه رسمی باید اداره شهر را انجام دهند تا هیچ مشکلی برای شهروندان پیش نیاید و در اولین جلسه علنی در سال آینده این موضوع را  بررسی می‌کنیم.
اگر توضیحات قانع کننده بود رای به قبول استعفا داده شد، سرپرست مشخص می‌شود.
جای نگرانی بری شهروندان نباید باشد چراکه پرسنل به فعالیت ادامه می‌دهند.
شورا هم درکنار مردم و شهرداری خواهد بود.
 

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید