محاکمه سه مظنون دیگر در ارتباط با انفجارهای بوستون

خبرنگار الجزیره انگلیسی گفت: سه مظنون دیگر به اتهام دخالت در حوادث پس از انفجارهای بوستون محاکمه می شوند.

به گزارش امید به نقل از دیپلماسی ایرانی، آلن فیشر در گفتگو با این شبکه از واشنگتن گفت : دادستان بوستون گفته است سه مرد بازداشت شده در ارتباط با انفجارهای بوستون تا دقایق دیگر محاکمه خواهند شد.این مظنونان با دو اتهام روبرو هستند.نخستین اتهام آنها دروغگویی به ماموران تحقیق فدرال است و دومین اتهام آنها نیز نابودی برخی از اقلام بعد از انفجارها در بوستون است. رسانه های محلی می گویند یک کوله پشتی حاوی مواد آتش زا به داخل محل دفن زباله پرتاب شد. دو نفر از این سه متهم از یک هفته پیش تحت نظر قرار داشتند و درباره وضع مهاجرت با آنها گفتگو شده است. پلیس فدرال آمریکا نفر سوم را بازداشت کرده است که این فرد تبعه آمریکایی است.
آلن فیشر گفت: این سه متهم در دادگاه فدرال درباره اتهامات وارده محاکمه خواهد شد. اتهام آنها توطئه برای ممانعت در روند دادرسی و دروغگویی به ماموران تحقیق است. هیچیک از این اتهامات،اتهامات کمی نیست. دو مظنون مسئله مهاجرتی دارند و نفر سوم گفته می شود دوست جوهر تسارنایف است.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید