مجوز ۹۹ ساله به موسسه نشر آثار امام(ره)

خراسان نوشت:

بر اساس پيشنهاد وزيران عضو کميسيون لوايح که طي روزهاي اخير با دستور حجت الاسلام روحاني رئيس جمهور کشورمان به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شده، مقرر شده است حق استفاده از پلاک هاي ثبتي مجاور منزل امام خميني (ره) واقع در شهرستان قم که متعلق به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مدت ۹۹ سال به موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) واگذار شود.

 

افزودن نظر جدید