مجوز میلیاردی دولت برای زاینده‌رود

روزنامه خراسان نوشت:با دستور دولت، در مجموع 480 میلیارد ریال برای ساماندهی زاینده‌رود و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مربوط به عرصه‌های منابع طبیعی در اصفهان در اختیار این استان قرار می‌گیرد.

 بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی از اعضای کابینه، مقرر شده مبلغ 68 میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای و 412 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای اجرای پروژه‌های مقابله با خشکسالی و استفاده بهینه از آب مانند ساماندهی رودخانه‌های زاینده‌رود و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مربوط به عرصه‌های منابع طبیعی در اصفهان در اختیار این استان قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

افزودن نظر جدید