مجمع تشخیص مصوبه سقف حقوق مدیران را رد کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود مصوبه مربوط به سقف حقوق مدیران را که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود با تایید نظر شورای نگهبان این مصوبه مجلس را رد کرد.

به گزارش امیدنامه،پیشتر شورای نگهبان با توجه به عدم اصلاح ایراد  این شورا در تبصره 38 لایحه برنامه ششم توسعه و اصرار مجلس بر همان مصوبه قبلی،  ایراد شورای نگهبان به مصوبه همچنان به قوت خود باقی ماند و شورای نگهبان آن را تأیید نکرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه امروز خود نظر شورای نگهبان را مورد تایید قرار داد.

افزودن نظر جدید