متلک خاوری به شهرام جزایری+کنایه پاستور به وزیر بهداشت!

 ضمیمه طنز «بی قانون» امروز نیز به برخی اخبار و اظهارنظرها از جمله دستور العمل وزارت بهداشت و توضیحات هاشمی در خصوص صرفه جویی 100 میلیون تومانی، واکنش نشان داد.

 

افزودن نظر جدید