متلک تصویری یک روزنامه به مستند جنجالی صداوسیما!

 ستون طنز شهروند، امروز به واکنش‌ها در خصوص پخش یک مستند جنجالی پرداخته است.

 

افزودن نظر جدید