متلک انتخاباتی به رئیسی، قالیباف و مشایی!

 

 

 

افزودن نظر جدید