ماجرای وام‌های میلیاردی رئیس یک بانک

پشت پرده وام های میلیونی رئیس یک بانک که با مدارک جعلی اقدام به دادن وام های میلیاردی کرده بود فاش شد.

به گزارش امیدنامه به نقل از خبر جنوب، اين پرونده چندی قبل با شكايتی به جريان افتاد. در جریان مطرح شدن این شکایت مشخص شد که رئیس یکی از بانک های شیراز به شیوه ماهرانه ای اقدام به پرداخت وام های میلیاردی به یکی از آشنایان خود کرده است. با توجه به حساسیت موضوع پرونده ای تشکیل و تحقیقات پیرامون افشای راز این ماجرا آغاز شد. 

در بررسی ها مشخص شد که با بازرسی های صورت گرفته از یک بانک مشخص شده، رئیس بانک با جعل مدارک اقدام به پرداخت وام های میلیاردی کرده و از این طریق توانسته بیش از یک میلیارد تومان وام به یکی از بستگان خود پرداخت کند. با توجه به اعلام این شکایت این پرونده با حساسیت ویژه ای رسیدگی شد.

وام های مرموز

با انجام اقدامات گسترده پلیسی مشخص شد که رئیس بانک یک میلیارد تومان وام از بانک با مدارک جعلی پرداخت کرده است. همه اينها نشان ميداد كه وی با دراختيار داشتن مشخصاتی توانسته بود مدارك شناسايي و دفترچه حساب را جعل كند. براي همين كارآگاهان تجسسهاي خود را براي حل اين معما شروع كردند.

ماجرای این وام ها، حسابي ذهن كارآگاهان را مشغول كرده بود. ماموران در شاخه ديگر به تجسسهاي خود ادامه دادند و درحاليكه مطمئن بودند شخصي پشت پرده سرقت است كه همه اطلاعات حساب ها را در اختيار دارد،وي را شناسايي كردند. او كسي جز رئیس بانك نبود كه مأموران در تجسسهاي خود توانستند حقيقت را كشف كنند. اين مرد جوان دستگير شد و در بازجوييها چارهاي جز اقرار به پرداخت وام های میلیاردی با اسناد جعلی نديد. 

در ادامه تحقیقات مشخص شد که رئیس بانک با سند جعلی تحت عنوان شرکت های صوری از این طریق بیش از یک میلیارد تومان وام دریافت کرده است. در ادامه فرد دیگری که با وی همدست بود نیز بازداشت شد. در حال حاضر دستورات لازم از سوی بازپرس برای مشخص شدن زوایای پنهان این ماجرا صادر شده است.

افزودن نظر جدید