قطع درخت های چنار خیابان ولیعصر + عكس

تعدادی از درختان چنار خیابان ولیعصر(روبروی تئاتر شهر)توسط شهرداری قطع شدند.

 

قطع درخت های چنار خیابان ولیعصر + عكس

قطع درخت های چنار خیابان ولیعصر + عكس

قطع درخت های چنار خیابان ولیعصر + عكس

قطع درخت های چنار خیابان ولیعصر + عكس

قطع درخت های چنار خیابان ولیعصر + عكس

قطع درخت های چنار خیابان ولیعصر + عكس

قطع درخت های چنار خیابان ولیعصر + عكس

قطع درخت های چنار خیابان ولیعصر + عكس

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید