"قصه‌ها" و اسکار

محسن مروج در یادداشتی برای امیدنامه نوشت:

اگر هدف از معرفی وارسال  فیلم ایرانی برای اسکار 2016 دریافت جایزه اسکار می باشد تنها فیلم قصه های خانم بنی اعتماد می تواند در عین به رخ نمائی فرهنگ ایرانی در قالب نقبی بر مسائل اجتماعی روز مردم ایران بر سایر فیلم های مطرح شده در بخش خارجی اسکار هماوردی توانا باشد.

اگر احتمالاً مسئولین عزیز سینمائی کشور تا چند روز پیش فقط حضور در اسکار و نهایتاً کاندیداتوری فیلم ایرانی که معرفی خواهد شد را نشانه رفته بودند اینک که یک فیلم اسرائیلی تحت عنوان باباجون به  اسکار بخش خارجی معرفی شده وبه احتمال زیاد در این هماورد بین المللی، فرهنگ ایرانی که امروز در دنیا به خودباوری وضد سلطه شهره است را نشانه رفته است باید  هم وغم عزیزان سینمائی چه مسئولین وچه هنرمندان برای تصاحب اسکار بخش خارجی افزایش یابد  وتنها به این توجه نشود که یک روزنامه درآن سوی مرزها می گوید اگر این فیلم بیاید جایزه خواهد گرفت ولا غیر چون امروز شرائط سینمائی ایران با شرائط سینمائی قبل از درخشش فیلم جدائی نادر از سیمین فرق کرده  است.

آن زمان اگر خارجی‌ها می گفتند اگر فیلم جدائی نادر از سیمیین بیاید به آن جایزه می دهیم چون انتظار نداشتند با شرائط سیاسی آن زمان مسئولین وقت سینمائی کشور با فشارهائی که برخی از رسانه های داخلی وارد می کردند فیلم جدائی نادر از سیمین را   به اسکار معرفی نمایند اما امروز در شرائط دیگری قرار گرفته ایم زیراکه یکبار جایزه اسکار رادریافت نموده ایم وبدین واسطه به سینمای ما از منظر دیگری نگاه می کنند ودیگر شرائط سیاسی ما در وضعیتی است که شخصی چون دکتر روحانی رئیس جمهور وسکاندر امور اجرائی کشور بوده ودر شرائط بعد از توافق قرارداریم که لذا اگر علاوه بر بعد هنری به بعد سیاسی اسکار نگاه کنیم دریافت جایزه اسکار درست چند ماه بعد از توافق برای دشمنان ما بسیار سخت وناگوار است وشاید هم به همین علت اسرائیلی ها ساعت ها پیش فیلمی به زبان فارسی( باباجون) به اسکار 2016 معرفی کرده اند اینجا است که کار ما خیلی سخت خواهد شد وبه نظر این حقیر فیلم قصه ها سرکارخانم بنی اعتماد  هم به لحاظ اینکه  یکی از جایزه های اصلی جشنواره معتبر ونیز را در سال گذشته تصاحب نموده ( چایزه بهترین فیلم نامه) و هم به لحاظ محتوای داستان اجتماعی روزفیلم و هم اینکه خانم بنی اعتماد در اکثر جشنواره های معتبر از چهره شناخته شده چه به لحاظ کارگردانی وچه به لحاظ فیلم نامه نویسی شناخته شده می باشد لذا اگر فیلم قصه ها سرکار خانم بنی اعتماد به اسکار 2016 به عنوان نماینده ایران معرفی گردد بی تردید یکی از 5 فیلم برتربخش بهترین فیلم خارجی اسکار خواهد شد وبازهم ازدید نگارنده به احتمال قریب به یقین ما میتوانیم با فیلم قصه ها اسکاردوم رابه ایران بیاوریم که حتی کسب جایزه در شرائط مذکور خود می تواند اثری هرجند اندک در تسهیل شرائط بعد از توافق در امور مختلف برای ما ایجاد نماید
 

افزودن نظر جدید