قربانیان نظم خونین در تهران

سر و سامان دادن به این شهر بزرگ، داستان‌ها دارد. شاید کمتر کسی از ما بداند که روند سامان‌گرفتن پایتخت قربانی می‌گیرد. زندگی آدم‌هایی که در این گزارش می‌بینید قربانی قانون ناقص یا ضعف آموزش یا هر چیز دیگری شده که در جریان نظم بخشی به تهران به آن توجه نشده و این نظم بخشی را بی جهت خونین کرده است.

آنچه در ادامه می‌بینید، هم روزمرگی معبربانان است یعنی کسانی که تلاش می کنند دستفروشان و دوره‌گردها در سطح شهر بساط نکنند و هم زندگی خانواده‌های قربانیان دو روی سکه نظم‌بخشی به تهران را نشان می‌دهد: زندگی خانواده جواد میرزایی که حین انجام ماموریت به قتل رسید، خانواده علی چراغی که چندی پیش در درگیری با معبربانان در شرق تهران کشته شد و خانواده ضارب او که در بیم و امید قصاص یا گرفتن رضایت هستند. این گزارش طی یک سال توسط داوود قهردار، عکاس ایسنا تهیه شده است.

(تصاویر) نظم خونین در تهران

تردد معبربانان در خیابانها و برخورد با دستفروشان

(تصاویر) نظم خونین در تهران

تردد معبربانان در خیابانها و برخورد با دستفروشان

(تصاویر) نظم خونین در تهران

تردد معبربانان در خیابانها و برخورد با دستفروشان

(تصاویر) نظم خونین در تهران

تردد معبربانان در خیابانها و برخورد با دستفروشان

(تصاویر) نظم خونین در تهران

تردد معبربانان در خیابانها و برخورد با دستفروشان

(تصاویر) نظم خونین در تهران

تردد معبربانان در خیابانها و برخورد با دستفروشان

(تصاویر) نظم خونین در تهران

درگیری معبربانان و دستفروشان

 

دیدگاه‌ها

دیدم که دوستان معبر بان درحال برداشتن بساط امرار معاش یک ایران دخت بودن. سوال من این است که اگر با خواهر شما همچین برخوردی میشد چکار میکردید. آیا این زن باید برای کسب روزی خود رو به .... ببرد؟ وای بر شما

قالیباف استفعا بده و بورو

در این شرایط کمر شکن بیکاری دولت موظف است دست فروشان را ساماندهی کند نه اینکه چند تا گردن کلفت بیرحم را بیاندازد به جون مردم خداییش وقتی چنین صحنه های اسفناک را میبینم از ایرانی بودن خود خجالت میکشم پنجمین کشور ثروتمند جهان باشی با مردم بیچاره که امیذشان را ازهمه بریده اند به دست فروشی پناه آورد ه اند اونهم اگه این نا مدیرهای مفت خور بذارند اندکی نون حلال کاسب بشی

افزودن نظر جدید