قرار کفالت برای آزادی شکوری راد

شکوری‌راد که برای توضیح پاره‌ای از مسائل امروز به اوین رفته بود، از اوین خارج شد.

به گزارش امید به نقل از ایسنا، حسین نقاشی یکی از اعضای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفته  دبیرکل این حزب امروز برای توضیح پاره‌ای از مسائل به اوین مراجعت کرده بود و امشب به قرار وثیقه کفالت از اوین خارج شد.

حسین کاشفی امشب نهم شهریور ماه اعلام کرده بود که بازداشت شکوری راد به هیچ وجه به نشست خبری امروز او و یا حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ارتباط ندارد.

افزودن نظر جدید