قاضی‌پور: احتمال بازداشت مرتضوی وجود دارد

گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با تخلفات صورت گرفته در سازمان تامين اجتماعي در زمان سعيد مرتضوي تكان دهنده بود. از نام رحيمي، معاون اول رئيس دولت نهم و دهم تا بابك زنجاني ويژه خوار معروف و پر حاشيه در اين گزارش به چشم مي خورد.

به گزارش امید به نقل از قانون،گزارشي كه توسط هيات تحقيق و تفحص مجلس تهيه و در صحن مجلس خوانده شد و يكي از بزرگترين تخلفات اداري و مفاسد مالي را علني كرد و سپس براي پيگيري نهايي به قوه قضاييه ارجاع داده شد.

اما گويا پرونده مرتضوي از گزارش تهيه شده توسط مجلس نيز وزين‌تر است. خبرها حاكي از رسيدن اسناد و مداركي علاوه بر مدارك موجود در گزارش تهيه شده توسط مجلس است. اكنون افكار عمومي منتظر نتيجه بررسي قوه قضاييه در رابطه با اين پرونده است. مجلسيان در اين باره نظرات مختلفي دارند.

قوه قضاييه پيگير است، احتمال بازداشت مرتضوي وجود دارد
نادر قاضي پور، عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با پرونده تامين اجتماعي اظهار داشت: اين پرونده از مجلس به قوه قضاييه ارجاع داده شده است و ما ديگر نقشي در اين پرونده نداريم.

پيش تر حسين دهدشتي ديگر عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس از ادامه جلسات اين كميسيون با مقامات دولتي خبر داده و عنوان كرده بود كه با وجود خروج پرونده از مجلس، اين كميسيون باز هم اين پرونده را پيگيري خواهد كرد اما قاضي پور اين صحبت را رد كرده و ادامه داد: اين موضوع صحت ندارد و قرار نيست ديگر ما پيگيري كنيم. وي در پاسخ به  سوالي درباره اين كه چرا پس از خروج پرونده از مجلس اين پرونده مسكوت مانده است عنوان كرد كه اين پرونده مسكوت نمانده و دادسرا كارگروهي تشكيل داده است و پيگير اين پرونده است.

وي با اشاره به احتمال بازداشت مرتضوي ادامه داد كه اين اتفاق با توجه به نظر بازپرس  این پرونده  ناممكن نيست. كمال الدين پيرموذن،‌ ديگر نماينده مجلس اما با اشاره به احضار آقاي مطهري به دادگاه و مسكوت ماندن پرونده تامين اجتماعي در قوه قضاييه از اين رفتار گلايه كرد.

قوه قضاييه به پرونده تامين اجتماعي اولويت دهد
پيرموذن، نماينده مردم اردبيل، نمين، نير و سرعين در رابطه با پرونده فساد تامين اجتماعي گفت: ما از قوه قضاييه انتظار داريم با توجه به مواردي كه در اين پرونده مطرح بوده خصوصا در رابطه با زنجاني و ساير موارد مطروحه در شستا، اين پرونده را به جد تا وصول نتيجه نهايي ادامه دهند و كار اين تحقيق را هر چه زودتر تمام كنند.

پيرموذن در ادامه با گلايه از احضار علي مطهري به دادگاه به خاطر اظهاراتش در صحن مجلس بيان داشت: ما انتظار داريم كه قوه قضاييه هر چه سريع تر به پرونده تامين اجتماعي  رسیدگی کند.

وي با اشاره با موارد قانوني مربوط به اظهارات نمايندگان ادامه داد: قانون گفته است كه نمايندگان براي اظهارنظر آزاد هستند. ما هم در قانون اساسي و در دو اصل اين قانون اين مورد را دارا هستيم و همچنين در يكي از مفاد قانون هيات رسيدگي به رفتار و عملكرد نمايندگان آمده است كه نماينده براي ابراز نظر آزاد است و رهبري نيز بر اين  مسئله تاكيد داشته است.

آيا مرتضوي چتر امنيتي دارد؟
كمال الدين پيرموذن در نهايت با اشاره به حضور نام بابك زنجاني در پرونده تامين اجتماعي و با اشاره به اين موضوع كه حالا بابك زنجاني در بازداشت است اما هيچ خبري از برخورد با سعيد مرتضوي شنيده نمي شود عنوان كرد: اين اتفاق در بين مردم اين شائبه را ايجاد مي كند كه سعيد مرتضوي تحت يك چتر امنيتي است و قوه قضاييه در برخورد با وي دچار محدوديت است.

وي ادامه داد: در جهت اين كه قوه قضاييه آن اقتدار و عظمت خودش را بيشتر نشان بدهد ابتدا پيش از هر چيز بايد به پرونده مرتضوي بپردازد و اين اتفاق باعث افزايش سرمايه اجتماعي مي شود.  به هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه پرونده تخلفات تامين اجتماعي به كجا خواهد كشيد و آيا ما شاهد برخورد با دانه درشت‌هاي حاضر در اين پرونده خواهيم بود يا بررسي اين پرونده دچار مرور زمان مي‌شود. 

از جايگاه مجلس دفاع مي‌كنم
پيرموذن همچنين در رابطه با سخنان مطهري عنوان داشت: پس از اظهارات مطهري، هيات نظارت بر عملكرد نمايندگان اين مورد را پيگيري كرد و هيچ گونه مورد اتهامي كه نيازمند رسيدگي كيفري باشد را در رابطه با اظهارات مطهري مترتب نديد و با وجود اين برائت مطلق آقاي مطهري، روز گذشته خبر آمد كه براي آقاي مطهري از طرف دادگاه احضاريه رسيده است.

پيرموذن در رابطه با تاثير اين اتفاق روي افكار عمومي اعلام داشت: معتقدم كه افكار عمومي در جهت افزايش باورهاي جوانان و سرمايه‌هاي اجتماعي اين را خواهان است كه مسئولان قضا به پرونده  تخلفات شكل گرفته در تامين اجتماعي رسیدگی کنند.

پيرموذن اضافه كرد: من به عنوان خادم ملت و فدايي رهبر و مددرسان دولت از قوه قضاييه انتظار دارم كه اين اقدام بحق مجلس را با راي قاطعشان به اتمام برساند. من از جايگاه نمايندگان كه محل جلوس مدرس‌هاست دفاع مي كنم و كاري به اظهارات آقاي مطهري ندارم. من از اختيارات قانوني مجلس كه مظهر اعلاي حاكميت ملي است و نماينده كه تبلور اراده ملي و منتخب مردم است دفاع مي كنم و معتقدم مجلس ساكت و نماينده بي خاصيت جز ضعف و نقصان به كشور نمي‌رساند. ما خيلي علاقه‌منديم كه سه قوا قوي و با انسجام پيش بروند و بدانند كه اولويت افكار عمومي رسيدگي به پرونده  تامين اجتماعي است.

افزودن نظر جدید