قائم مقام جمعیت رهپویان: نگراني جدي از ريزش نمايندگان اصولگرا در مجلس دهم

قائم مقام جمعيت رهپويان گفت:عدم هماهنگي و عدم تحقق وعده هاي برخي اصولگرايان موجب شد تا دلسردي هايي ميان مردم، نيروهاي متدين اصولگرا و ارزش محور به وجود بيايد و در نتيجه آشفتگي ميان اصولگرايان به وجود آورد.

به گزارش امید به نقل از آریا،پرويز سروري در خصوص اقدام عارف براي حضور در مجلس دهم، اظهار داشت: به اعتقاد من اينکه همه اصلاح طلبان با اقدام آقاي عارف مخالف باشند نظريه درستي نيست چرا که اصلاح طلبان داراي طيف هاي مختلفي هستند و در اين ميان برخي طيف ها که ارتباط نزديک تري با آقاي هاشمي دارند تمايل زيادي به حضور آقاي عارف در انتخابات مجلس دهم ندارند.
وي در ادامه گفت: نمي توان گفت که همه اصلاح طلبان مخالف حضور عارف در انتخابات مجلس دهم هستند اما به طور طبيعي برخي طيف هاي اصلاح طلب به علت نزديکي با ديدگاه هاي عارف به مشارکتي ها و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و با تقسيم بندي هايي که وجود دارد به طيف آقاي خاتمي نزديک تر هستند و همچنين طيف هايي که با مشارکت و مجاهدين و آقاي خاتمي در جريان اصلاح طلب ها تعريف مي شوند تمايلي به حضور آقاي عارف ندارند و اما مي توان اين موضوع را نوعي چانه زني براي انتخابات آينده تلقي کرد.
عضو شوراي شهر تهران افزود: اصلاح طلبان در درون خود رقابت هايي دارند لذا درصدد هستند تا قدرت چانه زني را بالا ببرند واين در حالي است که مخالفت برخي طيف هاي اصلاح طلب با آقاي عارف به معناي مخالفت با شخص وي نيست بلکه هدف مخالفت با مسائل ديگر است وبه اعتقاد بنده مخالفت ها با آقاي عارف چندان جدي نيست.
سروري با اشاره به اينکه مجلس آينده از چي طيفي خواهد بود، تصريح کرد: در حال حاضر عرصه سياست پيچيده است و قضاوت ما براي تحليل در مورد مجلس آينده کار دشواري است چرا که در ابتداي کار دولت جديد هستيم و البته به اعتقاد من دولت تا کنون موفقيت جدي به ويژه در مسائل اقتصادي نداشته است .تمرکز دولت تنها بر سياست خارجي ممکن است مشکلات جدي در مسائل اقتصادي براي دولت به وجود بياورد و چنانچه دولت بتواند موفقيت هاي جدي را کسب کند اصلاح طلبان درعرصه سياست کمرنگ خواهند شد و رقابت اصلي ميان جريان اعتدال گرا و اصولگرا خواهد بود اما چنانچه دولت موفقيت جدي نداشته باشد احتمال رقابت جدي ميان دولت، اصولگرايان و اصلاح طلبان بيشتر خواهد شد.
وي بيان داشت: با وضعيتي که در انتخابات گذشته شاهد آن بوديم و به دليل اينکه اصولگرايان نتوانستند به وحدت برسند اکنون شرايط ناهمواري پيش رو داريم مگر اينکه اقدامات به نتيجه مطلوب برسد و مشکلات آسيب شناسي شده و رفع آن در دستور کار قرار بگيرد و فرايند منظم و مشخصي را براي تمرکز ظرفيت هاي اصولگرايان بر روي يک ليست در آينده به نتيجه برسانيم.
قائم مقام جمعيت رهپويان خاطر نشان کرد: چنانچه وضعيت اصولگرايان به همين ترتيب باقي بماند نگراني هاي جدي براي از دست دادن کرسي هاي اصولگرايان به وجود مي آورد مگر اينکه اصولگرايان بتوانند اين وضعيت را ساماندهي کرده و درون خود را انسجام بخشي کنند و همچنين بر روي مشترکات بيشتر تکيه کنند تا با  انسجام در انتخابات آينده رأي برتري را کسب کنند. 
سروري افزود: عدم هماهنگي و عدم تحقق وعده هاي برخي اصولگرايان موجب شد تا دلسردي هايي ميان مردم، نيروهاي متدين اصولگرا و ارزش محور به وجود بيايد و در نتيجه آشفتگي ميان اصولگرايان به وجود آورد. در حال حاضر نمي توان به طور مشخص آينده انتخابات مجلس را تعيين کرد.        

افزودن نظر جدید