فیلم | نوشیدن آب بدست آمده از فاضلاب توسط بیل‌گیتس

اینجا محل پردازش فاضلاب و تبدیل آن به آب آشامیدنی، برق و خاکستر است که با سرمایه گذاری بیل گیتس راه اندازی شده است.

افزودن نظر جدید