فیلم|‌ دانشجویان معترض سالن سخنرانی رئیس‌جمهور را ترک کردند

عده‌ای از دانشجویان در جلسه سخنرانی آیین بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور خواستار اختصاص تریبون برای بیان آزادانه نظرات‌شان بودند و معتقد بودند که دانشجویانی که امروز سخنرانی کردند به صورت فرمایشی توسط وزارت علوم انتخاب شدند. در نهایت این دانشجویان به علت عدم تخصیص تریبون به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند.

دانلود

افزودن نظر جدید