فساد،به سرمایه اجتماعی کشور لطمه زده است

روزنامه جهان اقتصاد نوشت:امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان دارایی و سرمایه افراد تلقی می گردد

 این دارایی یک شیئی فیزیکی و قابل مشاهده نیست بلکه مجموعه ای از ویژگی های است که در ساختارهای اجتماعی وجود دارد و باعث می شود که افراد با اعتماد به نفس بیشتری وارد کنش های سیاسی، اجتماعی و یا مبادلات اقتصادی گردند و اشخاص می توانند از این سرمایه برای رسیدن به اهداف و یا کسب منافع شان بهرمند شوند. در واقع می توان سرمایه اجتماعی افراد را به عنوان یکی از منابع اصلی رفاه اقتصادی و اجتماعی قلمداد کرد.

عبارت سرمایه اجتماعی واژه ای است که قدمت آن به یک قرن پیش برمی گردد و شامل مجموعه ای از ارتباطات موجود بین اشخاص است که در آن اعتماد‌‌،درک متقابل،حس تفاهم، رفاقت و دوستی،احساس همدردی،روابط اجتماعی،رفتارها و ارزشهای مشترک که شبکه های اجتماعی و انسان ها رابه هم پیوند می دهد و اقدامات مشترک را امکان پذیر می نماید نقش برجسته تری دارند. امروزه دیگر نمی توان موفقیت دولت ها را محدود به افزایش ثروتهای مادی ومجهزشدن به پیشرفته ترین تجهیزات وفن آوری ها دانست بلکه سرمایه اقتصادی،انسانی و فیزیکی بدون سرمایه اجتماعی از کارایی لازم برخوردار نیست. سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره وری از نیروی انسانی و سرمایه های اقتصادی بوده و شاید بهترین روش به منظور دستیابی به موفقیت سازمانی و استفاده بهینه از منابع باشند. اشخاصی که دارای توان ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان باشند،راه موفقیت خود را پیدا کرده اند.

سرمایه اجتماعی اصلی ترین و مهم ترین سرمایه برای بهبود عملکرد محسوب گردد خصوصا” زمانی که فعالیت سازمانی از نوع خدماتی باشد، سرمایه اجتماعی می تواند بصورت مستقیم تاثیر مثبتی بر نوع نگاه، نگرش،میزان تعهد و رفتارکارکنان در راستای افزایش میزان کیفیت محصولات خدمات داشته باشد که خود  موجب عملکرد بهتر و نهایتا” بهبود عملکرد سازمان می شود.

سرمایه اجتماعی همچنین برروی میزان نوآوری کارکنان تاثیرمثبت دارد و از آنجا که میزان نوآوری یکی ازمزیتهای رقابتی به حساب می آید خود باعث تثبیت و پیشی گرفتن از رقبا و افزایش سهم بازار می گردد که نهایتا “موجب ارتقاء عملکرد سازمان می گردد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی می تواند تعهد به کیفیت خدمات و رفتار شهروندی و گرایش به نوآوری و خلاقیت را افزایش دهد که این موارد موجب افزایش میزان سودآوری نسبت به رقبا، افزایش بازده فروش،افزایش بازده دارایی ها وحتی می تواند باعث افزایش بازده سرمایه گذاری گردد که درنهایت می تواند موجب بهبودعملکرد مالی سازمان گردد که می تواند بر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی موثر باشد.

لذا در این شرایط که بواسطه فسادهای صورت گرفته در حوزه های مختلف،سرمایه اجتماعی آسیب دیده، همه باید دست به دست هم داده و خصوصا” دولت باید در زمینه ارتقاء سرمایه های اجتماعی فرهنگ سازی و اقدامات اساسی و زیربنایی انجام دهد. دولت دوازدهم و خصوصا” رئیس جمهور و معاون اول ایشان که در مناظرات انتخاباتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم به فاکتورهای سرمایه اجتماعی از جمله فساد های اقتصادی، شایعه پراکنی، دروغ پردازی،بی اعتمادی، سوءاستفاده از بیت المال ، رفتار شهروند و… اشاره داشته اند باید عزم خود را جهت بازگشت و افزایش این سرمایه گرانبها بکار ببرند.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید