عکس/آیت‌الله طالقانی و مهدی بازرگان پای صندوق رای

آیت‌الله سید محمود طالقانی و مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت در همه پرسی نظام آینده حکومت ایران شرکت کردند. 12فروردین ۱۳۵۸-نتایج رفراندوم تغییر نظام حکومت ایران که روزهای ۱۰و ۱۱فروردین برگزار شد،اعلام گردید. 9۸/۲ درصد واجدین شرایط در این همه پرسی به «جمهوری اسلامی» رای «آری» دادند.

افزودن نظر جدید