عطاالله مهاجرانی: دیگر در هیچ برنامه BBC شرکت نخواهم کرد

عطاءالله مهاجرانی در توئیتی نوشت:

برخی دوستان و نیز کامنت گزاران پرسیده اند، وقتی BBC فارسی در باره تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی ایران، از واژگان و ادبیات تجزیه طلبان تروریست استفاده می‌کند. آیا موجه است که من در برنامه‌های BBC به عنوان مهمان شرکت کنم؟! نقد و اشکال واردست، دیگر در هیچ برنامه BBC شرکت نخواهم کرد.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید