عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان:رفتار دادستانی عجولانه و از سر تحریک بود

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: رفتاری که دادستانی تهران در مقابل نطق علی مطهری در مجلس از خود نشان داد رفتاری عجولانه و از سر تحریک بود.

به گزارش امید به نقل از روزنو،عوض حیدرپورشهرضایی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: به دنبال احضار علی مطهری به خاطر نطقی که انجام دادند و تذکر نمایندگان به هیئت رییسه مبنی بر لزوم حفاظت از حیثیت نمایندگان بر مبنای اصولی از قانون اساسی و آیین نامه داخلی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این نطق را مورد بررسی قرار می دهد.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: هیئت نیز به فوریت در نخستین جلسه هفته جاری این مسئله را بررسی  و نتیجه را به صحن علنی و علی القاعده به قوه قضاییه منعکس می کنیم.

حیدرپورشهرضایی تصریح کرد: رفتاری که دادستانی تهران در مقابل نطق علی مطهری در مجلس از خود نشان داد رفتاری عجولانه و از سر تحریک بود.

وی ادامه داد: رفتاری که انجام شده ناپسند بود و رویه ای بین مجلس و قوه قضاییه است تا در خصوص مسائل مربوط به نمایندگان سلسله طریقی طی شود و باید از همان طریق نیز اقدام می شد در حالی که رفتار خارج از قاعده و عرف اقدام شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این توجه را به قوه قضاییه می دهیم که مراعات مجلس شورای اسلامی و نمایندگان را بکند.

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ یک از نمایندگان ادعایی بر این مبنا ندارند که اگر جرمی را مرتکب شدند با آن ها مماشاتی شود اما آنچه مربوط به ایفای وظایف نمایندگی است که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته باید مورد احترام قوه قضاییه نیز باشد و رعایت شان مجلس و نمایندگان را در راستای تفکیک وظایف بین قوا داشته باشد.

افزودن نظر جدید