عضو شورای ستاد احمدی نژاد در چهارمحال و بختیاری، مدیرکل نهاد کتابخانه های اصفهان شد

یک عضو شورای ستاد احمدی نژاد در استان چهارمحال و بختیاری مدیرکل نهاد کتابخانه استان اصفهان شد.

به گزارش امید به نقل از سایت بوی باران، بر اساس خبرهای رسیده، بهروز صادقی مدیرکل نهاد کتابخانه های چهارمحال و بختیاری که از دولت پیشین در این سمت مشغول به قعالیت بوده است روز گذشته به عنوان مدیرکل نهاد کتابخانه های استان اصفهان معرفی شد.

گفته می شود وی از اعضای موثر ستاد احمدی نژاد در انتخابات دوره های گذشته می باشد. وی جایگزین یاوری مدیرکل منصوب دولت احمدی نژاد شده که از طیف پایداری بوده است. یاوری نیز عضو شورای ستاد احمدی نژاد در استان اصفهان بوده که به دلیل تخلف های مالی پندی پیش عزل گردید و به جای وی سالک  به مدت چندماه سرپرست این اداره کل شده بود.

گفتنی است، در هفته جاری بسیاری از روسای اداره کتابخانه عمومی شهرستانهای استان اصفهان بدون هماهنگی با فرمانداران تغییر کرده و سپس صادقی منصوب گردیده است.

خبر دیگری حاکی از این است که انتصاب صادقی بدون هماهنگی با مقام های ارشد اصفهان بوده که کارشناسان مسائل فرهنگی بی تفاوتی مسوولان استانی نسبت به نهادهای فرهنگی و اجتماعی را عامل این نحوه انتصابات در استان می دانند.

افزودن نظر جدید