عارف یکی از ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه راهبری جبهه اصلاحات است

رئیس حزب اعتماد ملی خراسان رضوی تصریح کرد: محمدرضا عارف دارای چنان سعه صدر و بلندنظری است که در حوزه راهبری جریان اصلاحات تعریف می‌شود.

به گزارش امید به نقل از ایلنا،محمد صادق جوادی حصار با بیان اینکه برخی برخورد‌ها در جبهه اصلاحات موجب می‌شود فداکاری‌هایی از نوع انصراف عارف در انتحابات دیگر تکرار نشود، اظهار داشت: اینکه کسانی تصور کنند عارف چاره‌ای جز انصراف از کاندیداتوری نداشت‏، در واقع ایثار و از خودگذشتگی و درک عمیق او را از جامعه نادیده می‌گیرند و کار بزرگ او را کوچک جلوه می‌دهند.

وی افزود: اگر کسی دغدغه توسعه سیاسی را داشته باشد از این نوع سخنان نخواهد گفت. کار عارف آن قدر بزرگ بود که در ذهن کوچک اینگونه آدم‌ها نمی‌گنجد. عده‌ای خود را محور همه کار‌ها می‌دانند، در حالی که رفتار اصلاح طلبانه می‌تواند از هرکسی سر بزند. حتی اگر در زمره جناح اصلاح طلب نباشد. امروز علی مطهری اصلاح طلبانه‌ترین رفتار‌ها را از خود بروز می‌دهد.

جوادی حصار تصریح کرد: در قاموس اصلاح طلبی انحصار معنا ندارد. یکی از مشخصات بارز اصلاح طلبی عدم انحصار است. انحصار‌طلبی از هر فرد و جریانی مذموم است. کسانی تلاش می‌کنند با کوچک جلوه دادن عمل عارف در انصراف از کاندیداتوری از تکرار اینگونه رفتار‌ها در آینده جلوگیری کنند. این افراد دغدغه توسعه سیاسی و پیشرفت جامعه را  ندارند.

وی ادامه داد: عارف با رفتار عزتمندانه و خردمندانه و البته هوشمندانه بخش دیگری از ظرفیت خود در اردوگاه اصلاح طلبان را به نمایش گذاشت. این حد بلندنظری و سعه صدر لازمه راهبری است. امروز عارف یکی از ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه راهبری جبهه اصلاحات است. نه فردی که عده‌ای بخواهند او را بازی بگیرند یا نگیرند. او یکی از ظرفیت‌های غیرقابل انکار در جهت جذب نخبگان و تعاطی نظری و همزمان یک کنشگر سیاسی است.

این فعال سیاسی اضافه کرد: عارف با ظرفیت بالایی نشان داد که می‌تواند عزتمندانه و عاقلانه از منافع ملی و منافع اصلاح طلبان در حوزه پیگیری مطالبات دموکراتیک مردم و در حوزه ملی دفاع کند. من در طول این سال‌ها که در حوزه سیاسی فعال بوده‌ام در کمتر کسی این اندازه از بزرگواری را دیده‌ام.

رئیس حزب اعتماد ملی خراسان رضوی در ادامه اظهار داشت: آقای عارف در دوره انتخابات به بنده ماموریت دادند که از سوی ایشان به آقای خاتمی پیامی برسانم که نه نیازی به شورای مشورتی هست و نه هیچگونه رایزنی. کافی است شما تلفن را بردارید و به من بگویید که مصلحت اصلاح طلبان در این است که تو انصراف دهی. تردید نکنید من کنار خواهم رفت. من وقتی پیام آقای عارف را به آقای خاتمی رساندم (شاهد من نیز آقای زمانی قمی است) چهار روز قبل انتخابات بود. آقای خاتمی گفتند از سوی من به آقای عارف سلام برسانید و بگویید که شما با قدرت کارتان را تا آخرین لحظه ادامه دهید. هرگاه منافع اصلاح طلبان اقتضا داشت من با شما در میان خواهم گذاشت. با این همه ما فعالیت‌های انتخاباتی را معطوف به تصمیمات بزرگان اصلاح طلب و آقای خاتمی ادامه دادیم.

جوادی حصار با بیان اینکه تحلیل کسانی که می‌گویند حتی اگر عارف انصراف نمی‌داد انتخابات به دور دوم می‌رفت و اقای روحانی در ‌‌نهایت پیروز می‌شد این تحلیل را نادست خواند و افزود: اگر چنین بود آن همه درخواست برای اجماع و آن همه توصیه برای اینکه یکی از میان عارف و روحانی باقی بمانند برای چه بود؟ آن حجم بالای تقاضا برای اجماع نشان می‌دهد کسی نمی‌دانست کدامیک برنده می‌شوند. با این همه ما ترجیح دادیم مجموعه‌ای فرا‌تر تصمیم گیری نهایی را انجام دهند. به همین دلیل حکمیت آقایان خاتمی و هاشمی را به رسمیت شناختیم.

مدیرمسئول روزنامه توقیف شده توس اضافه کرد: این افراد کمتر دغدغه کارهای زیربنایی دارند. ما در دوره اصلاحات نیز از اینان آسیب دیده‌ایم و دوباره دچار این گروه شده‌ایم.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان گفت: اینان در این دوره فرصتی یافته‌اند تا نظرات ناخوشایند خود را بروز دهند. این واقعا باعث تاسف است که در مواجهه با سرمایه‌های ملی مانند عارف و خاتمی و... اینگونه برخورد می‌شود.

افزودن نظر جدید