عارف مطرح کرد:لزوم بازنگری در وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه پنجم انقلاب

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در سال‌های اخیر برخی از آسیب‌های اجتماعی به مرز بحران رسیده است، گفت: با توجه به اینکه به دهه پنجم انقلاب اسلامی وارد می‌شویم، لازم است در وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری صورت گیرد.

به گزارش امیدنامه، دکتر محمدرضا عارف امروز در مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه در طول 24 سال آشنایی با دکتر مخبر ایشان عوض نشده است، افزود: وی نگاه ارزشی، آرمانی و علمی خود را همچنان حفظ کرده است.

عارف با اشاره به فعالیت 13 ساله دکتر مخبر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: سعه صدر و جمع‌آوری و شناسایی نخبگان از ویژگی‌هایی است که به سایر ویژگی‌های این فرد اضافه شده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به نقش برجسته دکتر مخبر در تصویب اسناد مهمی مانند نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تحول آموزش و پرورش ابراز خرسندی کرد که جای وی، دکتر عاملی فردی متعهد معرفی شده است.

عارف با بیان اینکه در حال حاضر در آستانه دهه پنجم انقلاب قرار داریم، افزود: لازم است تا در زمینه آسیب‌هایی که چهار دهه گذشته در کشور ایجاد شده است، پرداخته شود و بهترین نهادی که می‌تواند در این زمینه وارد شود، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در عین حال با انتقاد از اینکه بیشترین کشش این شورا به سمت مسائل دانشگاهی است، تاکید کرد: در زمانی بسیار منطقی بود که این شورا وارد مسائل دانشگاهی شود، ولی با توجه به چالش‌های کنونی لازم است این شورا به آسیب‌های اجتماعی که بعضا در وضعیت بحرانی قرار دارند، وارد شود.

وی اضافه کرد: در برخی موارد شاهد هستیم که یک خطر جعلی از یک سایت نامعتبر و ناشناخته منتشر و در طول چند ثانیه در وسعت زیادی منتشر می‌شود و هرگز نمی‌توان با هیچ راهکاری اثر آن را از بین برد. از این رو لازم است تا به مسائل فرهنگی بیشتر پرداخته شود.

وی تاکید کرد: بر این اساس تاکید دارم که در دهه پنجم انقلاب، این شورا باید در جاهایی ورود کند که نهادهای دیگر امکان ورود قدرتمند به آن را نداشته باشند.

عارف با اشاره به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، خاطرنشان کرد: لازم است تا بازنگری مجددی در اختیارات و وظایف این شورا صورت گیرد و امیدوارم دکتر سید سعیدرضا عاملی دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه موفق باشد.

انتهای پیام

افزودن نظر جدید